IBM forbedrer klimamodeller for Afrika

IBM og University of Capetown innleder et samarbeid om å forbedre modellene for vær- og klimavarsling som brukes for å forutsi effekten av globale klimaendringer på regioner i Afrika. Dette er forskning som kan bidra til utvikling og planlegging av nye tiltak, som anlegg av kunstig vanning eller utvikling av nye vekster lokale som bedre tåler langvarig tørke.

Forskningsprosjektet «The AfricaClimate@Home» skal benytte datakraften i det verdensomspennende frivillige datanettverket World Community Grid.

Dette nettverket består av en sammenkobling av PC-ene til 315.000 privatpersoner verden over. Datakraften i den enkelte PC benyttes til regneoperasjoner når brukeren ikke er aktiv ved maskinen, og til sammen blir dette en superdatamaskin som er i stand til å utføre meget kompliserte modelleringsbergninger.

Fra før er World Community Grid blant annet tatt i bruk innen proteinforskning, kreftforskning og forskning på HIV og AIDS.

Les mer om: