IBM forbereder Java-utfordrer til Office

IBM vil tilby enkel Java-basert tekstbehandling, e-post og regneark med mer, som gratis vedlegg til WebSphere-portalen.

Utspillet innebærer at kunder som installerer en WebSphere-portal for å effektivisere sin interne informasjonsflyt, i tillegg vil kunne tilby kontorprogramvare med tilstrekkelig funksjonalitet til å dekke behovene til det store flertallet av dem som i dag bruker Microsoft Office. Antakelig vil det i store miljøer koste omtrent det samme per bruker å oppgradere Office som å legge ut en hel WebSphere-portal.

Java- og portalbasert kontorprogramvare fra IBM er ikke uventet. I januar kunngjorde IBM en egen portalbasert e-postløsning som bygget på WebSphere og DB2. Kunngjøringen kom på den årlige samlingen Lotusphere i Orlando i Florida, der det store temaet var at alle Lotus-produktene gradvis skal overføres til Java under en plan kalt NextGen. Det ble siden kjent at e-posttjenesten skal hete IBM Lotus Workplace Messaging.

IBM bekrefter at merkenavnet Workplace også vil brukes på den nye portalbaserte kontorvaren. Man vil altså kunne tilby hver WebSphere-portalbruker enkel e-post, tekstbehandling, regneark, presentasjon og dokumenthåndtering. Denne funksjonaliteten skal bygges opp gjennom Java 2 EE-moduler, og vil kunne skreddersys og driftes gjennom de samme verktøyene som brukes for resten av WebSphere. Det innebærer at portalgrensesnittet vil kunne gjøres oppgaveorientert, slik at brukeren kan velge å skrive et brev eller en bestemt type rapport, og at Workplace henter fram de nødvendige modulene for tekst og tall, i stedet for at man først velger en applikasjon og deretter henter opp en mal.

Denne oppgaveorienterte egenskapen svarer til et viktig tema hos IBM, "computing on demand".

Vi kan anta at IBM henter fram kode fra kontorsuiten eSuite som Lotus initierte i 1997, da tynne Java-baserte terminaler var på moten blant de som betraktet seg selv som toneangivende. eSuite inneholdt enkel tekstbehandling, regneark og presentasjon. Prosjektet led en stille død i 1999.

Selv om eSuite ikke ble noen suksess, ble koden utsatt for et par års praksis, slik at den oppdaterte koden i Workplace-produktene burde være rimelig stabil fra starten av. eSuite var fra starten av utviklet med tanke på gjenbruk av moduler i større løsninger.

IBM understreker at målet med Workplace ikke er å erstatte Office for alle, kun for det flertall – anslått til mellom 80 og 90 prosent – som ikke vil savne noen av de avanserte funksjonene i Office. Det er et godt salgsargument at man skal slippe å betale for det man ikke bruker. Det nye tilbudet fra IBM vil antakelig kunne brukes av Microsofts kunder til å presse fram bedre rabatter på Office.

WebSphere-portalen vil også få annen funksjonalitet hittil assosiert med Lotus, som QuickPlace (evnen til å opprette nettsteder for samarbeid i mindre grupper eller mellom medarbeidere fra forskjellige bedrifter) og Sametime (sanntidsmeldingssystem for skrift, tale og video, med funksjoner som gjør at du alltid vet hvem som kan nås i øyeblikket, og hvordan).

Dette er igjen funksjonalitet som er integrert i Office XP i dag, og som vil bli utvidet i kommende utgaver av Office.

Budskapet fra IBM kan følgelig beskrives slik: Det Microsoft tilbyr i Office, leverer vi gjennom portalen, der kunden dessuten får sentraliserte verktøy for alle slags informasjonsinnhenting, arbeidsflyt, rettighetsstyring og så videre. De som virkelig trenger den avanserte funksjonaliteten i Office, må gjerne bruke den. De vil dessuten oppleve at XML-egenskapene til Office forenkler integrasjon mot WebSphere, særlig hvis man velger en Office-utgave med "ekte" XML.

Til toppen