IBM foreslår kopibeskyttelse på alle harddisker

IBM og Intel foreslår at CPRM, ordningen som hindrer kopiering av DVD-video, skal integreres i ATA, standarden som definerer de mest utbredte harddiskene.

Hvis forslaget går gjennom, vil det bli nærmest umulig å lagre CPRM-beskyttet materiale på en harddisk uten godkjennelse fra innehaveren av opphavsretten. Får man tillatelse til å laste ned ett eksemplar, blir det like umulig å kopiere filen - en video, en musikkfil, et dataprogram - til et annet medium. Årsaken er at filen, under avspilling, må dekrypteres gjennom en metode som krever at en bestemt nøkkel ligger et bestemt fysisk sted på disken. Forslaget til CPRM-tillegg for ATA-harddisker innebærer at nøkkelen beskyttes gjennom kommandoer implementert i diskens maskinvare.

CPRM står for "Copyright Protection for Recordable Media". Metoden eies og markedsføres av et organ kjent som 4C Entity, og som igjen eies av IBM, Intel, Toshiba og Matsushita. San Francisco-korrespondenten til The Register oppdaget før jul at representanter for 4C Entity har i løpet av høsten levert tre suksessive forslag til Technical Committee T13 - AT Attachment der man drøfter hvordan CPRM kan implementeres i ATA-harddisker. (Du finner disse dokumentene, samt en samlet presentasjon, ved å søke etter CPRM på T13-nettstedet.) T13 leverer forslag til USAs National Committee on Information Technology Standards (NCITS). Forslag fra NCITS godkjennes av USAs standardiseringsinstitutt American National Standards Institute (ANSI). Noen tidsplan for den videre behandlingen av forslaget er ikke kjent, men saken kan komme opp på førstkommende møte i NCITS i slutten av februar. Ifølge The Register, bekrefter IBM at målet er å få CPRM i alle nye ATA-disker innen sommeren.

I det nyeste av forslagene til T13, forklares det at CPRM ble utviklet for å etterkomme kravene til Secure Digital Music Initiative (SDMI). Det primære hensynet med CPRM er å hindre ikke-autorisert kopiering hos sluttbrukere. ATA-implementeringen skal følgelig hindre sluttbrukere fra å lagre kopierbare eksemplarer av CPRM-beskyttet materiale på sine disker.

The Register peker på at CPRM-beskyttelse vil skape store problemer i forbindelse med sikkerhetskopiering. Har du lovlig tilgang til et CPRM-beskyttet dokument og opplever en diskkrasj, vil du ikke kunne bruke sikkerhetskopien, siden den fordrer tilgang til den opprinnelige disken.

Systemer der ATA-disker brukes i forbindelse med større lagringsenheter, vil også få problemer dersom man blander CPRM-disker med disker uten CPRM. The Register antyder at all programvare for spesialiserte filservere, lagringsnett, sikkerhetskopiering med mer, vil måtte skrives om. Dette vil kunne løses ved å gjøre det mulig for diskleverandørene å slå av CPRM på disker som skal brukes i større systemer. En slik mulighet vil også ganske sikkert utløse den samme markedsreaksjonen som har gjort DVD-spillernes soneordning til en vits.

The Register antyder at forslaget kan avvises av NCITS, eller implementeres slik at CPRM-egenskapen kan aktiveres og deaktiveres på et eller annet nivå.

Forslaget er kontroversielt, også innen IT-bransjen. Blant annet skal Microsoft ha protestert heftig.

En annen formidabel motstander er den berømte grundleggeren av Electronic Frontier Foundation, John Gilmore. Han har sendt ut en appell til alle om å boikotte enhver diskleverandør som måtte finne på å implementere CPRM.

Gilmore kvester IBM og Intel for "copyright mania" og synes å tolke forslaget dithen at all data på en CPRM-disk automatisk beskyttes slik at det ikke kan kopieres - "ikke for å beskytte deg som eier disken, men for å beskytte en unevnelig tredje part mot deg." Han gjør sitt beste for å provosere fram en injuriesak, ved å stemple tilhengerne av CPRM som gale ("lunatics"). Han mener at Intel og IBM er i ferd med å begå økonomisk selvmord ved å bytte forretningsmodell, fra å selge maskiner som kopierer og kommunisere alt deres eiere befaler dem å kopiere og kommunisere, til å selge maskiner som gir tredjepart vetorett over hva deres kunder kan gjøre med maskinene de kjøper.

Ifølge Gilmore er det andre prosjekter som går ut på å integrere CPRM i annet utstyr, blant annet LCD-skjermer, flash minne, kabelmodem og BIOS, i tillegg til hele operativsystemer. Han frykter at CPRM også kan være i emning for nettkort og minnebrikker.

- Vi bør holde oss til de ærlige leverandørene, de som selger disker og operativsystem og hovedkort og prosessor og skjerm som DU, kjøperen, kan bestemme hvordan skal brukes. La ikke pengene dine tilfalle Intel eller IBM eller Sony. Bruk pengene dine på leverandører som selger et produkt DU har kontrollen over, avslutter Gilmore.