IBM forespeiles nok et år med tilbakegang

Plutselig fall i ordreinngangen i mars, er IBMs forklaring på 32 prosents omsetningssvikt. Analytikere tror 2002 blir enda verre enn 2001.

Plutselig fall i ordreinngangen i mars, er IBMs forklaring på 32 prosents omsetningssvikt. Analytikere tror 2002 blir enda verre enn 2001.

IBM offentliggjorde sine forventede dårlige kvartalstall i går. Markedet ser ut til å ha sukket lettet over at forrige ukes resultatvarsel viste seg å være noenlunde korrekt. Aksjekursen steg litt da tallene ble kjent.

Les også:

Når man sammenlikner årets første kvartal med fjorårets, bør man ha i mente at fjorårets var spesielt bra i forhold til forfjorårets, med ni prosent omsetningsvekst og resultatheving på 15 prosent. I år falt omsetningen med 12 prosent til 18,55 milliarder dollar, mens resultatet raste 32 prosent til 1,19 milliarder dollar.


Analytikerne i Thomson Financial/First Call tror at årsresultatet for 2002 vil ligge 4,4 prosent under fjorårets, mens omsetningen havner på rundt 83 millioner dollar, ned mer enn tre prosent i forhold til 2001 (85,87 milliarder dollar). Får de rett, innebærer det at IBM vil oppleve sitt andre år på rad med tilbakegang. De som betrakter IBM som et pålitelig barometer for hele bransjen, kan nok trekke sine konklusjoner. "Alle" trøster seg nå med at annet halvår blir bedre enn første.

IBM oppgir denne fordelingen av omsetningen innen ulike sektorer: (alle tall i milliarder dollar)

2002 2001
Global Services 8,23 8,47
Maskinvare 6,41 8,55
Programvare 2,90 2,92
Global Financing 0,78 0,83
Investeringer og diverse 0,24 0,28
Sum 18,55 21,04

Det er oppsiktsvekkende at service-avdelingen går så klart tilbake, og at fallet innen maskinvare er så stort. Wall Street Journal og Financial Times mener å vite at det innen halvledere og disker er tapt 276 millioner dollar før skatt, 75 millioner mer enn det som ble forespeilet i resultatvarslet i forrige uke. Omsetningen av halvledere falt med 42 prosent, av harddisker med 29 prosent. Dette er områder der IBM søker nye løsninger.

Les også

Det har vært mye bråk den siste tiden om det noen betrakter som kreativ bokføring hos IBM. Merril Lynch-analytikeren Steven Milunovich har gått gjennom mange årsregnskaper i IBM og konkludert med at forbedringer i IBMs inntjening de siste åtte årene kan i hovedsak skyldes tilbakekjøp av aksjer og skatteplanlegging som har gitt betydelige reduksjoner i inntektsskatt. Da han presenterte kvartalstallene, gikk finansdirektør John Joyce gjennom en rekke detaljer i bokføringen, og avviste beskyldningen som grunnløse.

Les også

Toppsjef Sam Palmisano sa at kunder over hele verden og i alle sektorer utsatte innkjøp som opprinnelig var planlagt til mars, og at dette forklarer mye av omsetningssvikten. Verken han eller Joyce ville si når situasjonen kunne forventes å bli mer normal.

Til toppen