IBM fornyer samarbeidsprodukter

I anledning 20 årsdagen til Lotus Notes, fornyer IBM samarbeidsproduktene i Workplace-serien.

I anledning 20 årsdagen til Lotus Notes, fornyer IBM samarbeidsproduktene i Workplace-serien.

Januar er tradisjonelt Lotusphere-tid hos IBM, en årlig samling for Lotus-brukere og -partnere. Årets samling er preget av at Lotus Notes ble kunngjort 20. januar 1985, som verktøy for å bruke datanettverk til å koordinere samarbeid mellom geografisk spredte grupper.

Til høsten vil IBM også kunne feire 10 årsdagen for overtakelsen av Lotus.

Det er ikke bare på grunn av jubileer at 2005 blir et viktig år for Lotus. IBM er i ferd med gradvis å fase ut den gamle Notes/Domino-plattformen, og føre funksjonaliteten – og kundene – over på en plattform basert på teknologi fra WebSphere og DB2, kalt Workplace. Til sommeren vil Notes/Domino versjon 7 gjøres kommersielt tilgjengelig, med nye egenskaper som til sammen representerer flere skritt videre mot integrasjon med Workplace.

Workplace 2.0 ble lansert i begynnelsen av mai i fjor, og skal etter forhåndstipsene avløses av versjon 2.5 på årets Lotusphere.

    Les også:

Poenget med versjon 2.0 av Workplace var å gi bedrifter teknologi for å styre alle brukerapplikasjoner gjennom IBMs applikasjonsserver WebSphere, også typiske kontorapplikasjoner som tekstbehandling, regneark og presentasjonsprogram, enten de leveres av Microsoft eller kommer fra OpenOffice.org, og uavhengig av operativsystem på brukerens PC. Det dreier seg ikke om en tynnklientløsning, men om at alt som har med installasjon og oppgradering av applikasjoner, og synkronisering av lokal og sentral lagring av dokumenter, styres av WebSphere. Lokalt blir applikasjonene tilgjengelige gjennom en egen Workplace-klient. Også PDA-er og avanserte mobiltelefoner kan utstyres med Workplace-klienter, slik at også de kan brukes til å nå bedriftens tjenester. Synkroniseringen innebærer at brukeren også kan arbeide frakoplet. Hele ordningen gjenspeiler IBMs satsing på «on demand»-tankegangen og på tjenesteorientert arkitektur («SOA» eller «services oriented architecture»).

Ifølge IBM skal det allerede være levert to millioner lisenser for Workplace.

I den offisielle kunngjøring i forkant av Lotusphere, heter det at IBM lanserer «Workplace Collaboration Services» som et integrert miljø med tjenester som e-post, avtalebok, lynmeldinger, elektronisk læring, webkonferanser, dokumentforvaltning og innholdsforvaltning. Det beskrives som en helhets løsning for samarbeid som er enkelt å implementere for alle slags bedrifter og organisasjoner.

Om den kommende Notes-klienten i Notes/Domino versjon 7, heter det at den innleder en utvikling mot å bli den rike klienten for en framtidig versjon av Workplace. Tankegangen er at Notes/Domino gradvis skal absorberes av Workplace, og at brukerne følgelig ikke behøver å gjøre annet enn å følge opp de løpende tilbudene de får fra IBM. Det vil ta tid: Innen integrasjonen er et faktum, antydes det at Notes/Domino vil ha kommet også i versjonene 7.5 og 8.0.

IBM understreker at problemene man vanligvis assosierer med rike klienter, ikke gjelder for Notes, siden den kan håndteres av Wordplace og følgelig få automatisert oppgradering og vedlikehold. IBM mener at dette er løsningen spesielt for miljøer som opplever misnøye med nettleserbaserte brukergrensesnitt med begrenset funksjonalitet. Den Workplace-styrte Notes-klienten skal forene den funksjonelle rikdommen til lokalt installerte applikasjoner med de lave vedlikeholdsutgiftene til nettleserbaserte tjenester.

Denne framtidige Notes-klienten vil også kunne brukes til å trekke inn andre sentrale applikasjoner. IBM ser for seg for eksempel at en kundebehandler kan samordne Siebel CRM med et Notes-filter for relevant e-post og en Workplace-oversikt over hvilke eksperter som er tilgjengelige dersom kunden stiller virkelig vanskelige spørsmål.

IBM har testet Domino 7 for ytelse, og melder om en bedring på opptil 70 prosent i forhold til dagens 6.5. På utviklingssiden skal Workplace utvides med verktøy som «gjør det enklere» for Domino-utviklere å bygge J2EE-applikasjoner og komponenter.

WebSphere Portal som spiller en sentral rolle i Workplace, utvides med éngangspålogging («single sign-on») og støtte for nye standarder, blant dem «Web Services for Remote Portlets» (WSRP).

Til toppen