IBM fristiller patenter nedfelt i 150 standarder

IBM fristiller patenter nedfelt i 150 standarder

IBM gir fri adgang til patenter nedfelt i 150 standarder beregnet på samspill mellom programvare.

IBM melder at selskapet frigir patenter relatert til 150 standarder som skal bidra til bedre samspill mellom programvare, og mellom apparater som kjører forskjellig typer programvare.

IBM, Sun og andre har kommet med tilsvarende utspill de siste årene, hovedsakelig for å sikre at patenter nedfelt i åpne standarder skal kunne brukes av alle uten frykt for å overtrede andres rettigheter. Ifølge IBM er frislippet i dag den største i sitt slag. Det omfatter distributører, utviklere, leverandører og brukere.

De 150 standardene er relatert til webtjenester, programmering, transaksjoner og datautveksling over web. De er typisk overtatt, eller på vei mot å bli overtatt, av internasjonale organer som W3C og Oasis.

Frislippet er betinget av at den som nyter godt av det, ikke går til sak mot noen som trenger patentert teknologi, fra IBM eller andre, som er nødvendig for å implementere en av standardene. I så fall bortfaller saksøkerens rett til å bruke patentert IBM-teknologi nedfelt i standarden. Denne betingelsen skal bidra til å hindre søksmål rundt ethvert patent nedfelt i noen av de 150 standardene.

IBM sier de aldri har tatt seg betalt av noen som har hatt behov for å lisensiere disse patentene. De har derimot krevd egne avtaler. Ved å avstå fra å kreve avtaler med hver enkelt som har behov for en lisens, håper IBM på en mer praktisk ordning for å fremme teknologisk fornyelse.

En detaljert liste over de aktuelle standardene er tilgjengelig på IBMs nettsted: Interoperability Specifications Pledge.

    Les også:

Til toppen