IBM ga etter for staten

Offentlig sektor handler data for over ti milliarder kroner i året, noe IBM innså de ikke kunne gå glipp av. Store blå ga seg derfor i forhandlingene med staten.

Offentlig sektor handler data for over ti milliarder kroner i året, noe IBM innså de ikke kunne gå glipp av. Store blå ga seg derfor i forhandlingene med staten.

IBM er blitt med på den eksklusive listen over godkjente IT-leverandører til stat, fylker og kommuner. Tidligere i høst sa selskapet nei takk fordi avtalen krever at en leverandør garanterer mot år 2000-feil, uansett om produktet er ens eget eller innkjøpt fra en annen leverandør for å fylle en funksjon.

Dette ville IBM først ikke godta, men nå har åpenbart selskapet kommet på andre tanker.

- IBM har godtatt avtalen slik de andre leverandørene har gjort det, uten særvilkår, sier avdelingsdirektør Ottar Ostnes i Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Med avtalen i hånden kan IBM dermed selge egne tjenester og eget utstyr til offentlige etater, men vil ikke kunne påta seg alle leveranser av systemer som inneholder andre produkter eller tjenester. Dette begrenser selskapets salg av store prosjekter, for selv IBM produserer ikke alt selv.

Gry Rohde Nordhus, informasjonssjef for IBM Norge, presiserer at IBM likevel kan ta ansvar for leveranser der produkter eller tjenester leveres av partene som allerede har rammeavtale med Forvaltningsnett-samarbeidet.

- Vi er veldig glade for å ha kommet inn i Forvaltningsnett-rammeavtalen fordi mange offentlige etater velger blant leverandørene som har avtalen når de skal kjøpe IT-løsning, sier Nordhus.

Totalt 26 leverandører er godkjent av det såkalte Forvaltningsnett-samarbeidet til å levere data- og teleløsninger til offentlig sektor. Hensikten er å forhandle fram rabatter og gjennomføre en felles godkjenning, blant annet i forhold til år 2000-feil.

Godkjenningen er meget viktig, for grove estimater fra 1996 viser at offentlig sektor brukte åtte milliarder kroner på anskaffelse og drift av datasystemer, forteller Ostnes. Dette tallet - til tross for prisfall - blir trolig høyere i år, nettopp på grunn av retting av år 2000-problemet.

Bare Office og Smartsuite fra Microsoft og Lotus vant frem med sine krav om unntak fra reglene. Begge selskapene fikk unntak på grunn av sine internasjonale lisensbestemmeler - her mangler det alternative leverandører, sier Ostnes

Til toppen