IBM gjør Java internasjonal

IBMs "International Classes" teknologi gjør det mulig å skrive applikasjoner som automatisk leverer tekst på ulike lands språk, og følger nasjonale normer på dato, tall og valuta.

Teknologien er nylig lisensiert av Oracle og Netscape.

"International Classes" betraktes som velegnet for å tilrettelegge applikasjoner for Internett og flernasjonale intranett. En og samme applikasjon kan for eksempel leses på kinesisk i Kina, samtidig med at tyskere og franskmenn leser den på sine nasjonale språk, med korrekte datoer og valutaangivelser.

Teknologien er tilgjengelig for C og C++ i tillegg til Java. Foreløpig støttes 38 språk i 44 land.

Oracle og Netscape skal innlemme teknologien i framtidige produkter, særlig med tanke på å legge sine verktøy til rette for applikasjoner for elektronisk handel. Også Suns JavaSoft har lisensiert International Classes og gjør den tilgjengelig gjennom Java Developer Kit 1.1.

International Classes er utviklet av IBMs datterselskap Taligent og tilhører IBMs VisualAge familie med utviklingsverktøy. Teknologien implementerer nøkkelkomponenter i det internasjonale tegnsettet Unicode.

Til toppen