IBM gjør PC-er til reserve for stormaskin

IBM tilbyr nye tjenester innen datagitter og selvdreven databehandling.

IBM introduserer tjenestetilbud som kombinerer rådgivningskompetanse med forskningsresultater og teknologisk ekspertise innen datagitter (grid computing) og selvdreven databehandling (autonomic computing).

Disse teknologiene hjelper bedrifter med å utnytte den samlede datakraft som finnes spredt i organisasjonen, slik at de samlede ressursene framstår som en stormaskin. De kan også bidra til mer effektiv datadrift, økt produktivitet og bedret tilpasningsevne i et omskiftelig forretningsklima.

En av de første til å benytte seg av de nye tjenestetilbudene er Bowne & Co., Inc., en verdensledende leverandør av dokumenttjenester. Målet er å kunne etterkomme topper i etterspørselen etter viktige finansielle dokumenter som firmaet behandler og trykker. Dessuten får bedriften økt datakraft for å møte uventede og høyt prioriterte oppdrag.

Les mer om:
;