IBM gjør Power-prosessoren fritt konfigurerbar

IBM vil gjøre det praktisk mulig for partnere å bygge Power-prosessorer inn i egne brikker.

IBM vil gjøre det praktisk mulig for partnere å bygge Power-prosessorer inn i egne brikker.

IBM har avholdt et stort anlagt arrangement i New York, «Power Everywhere», der det ble lagt fram en rekke spennende ideer for framtiden til prosessorarkitekturen Power. Allerede i dag brukes denne arkitekturen i spillmaskiner, arbeidsstasjoner, servere, nettverksutstyr og superdatamaskiner, og det er tegnet lisensavtaler med blant andre Sony, Apple og Cisco.

IBM mener at nye tekniske og sosiale grep må til for å snu det selskapet mener er dårlige vilkår for teknologisk fornyelse på brikkenivå. I dag må elektronikk som legger standardprosessorer til rette for skreddersydd funksjonalitet, implementeres i egne brikker. Det fører til flere forhold som strider mot dagens krav til miniatyrisering og strømforbruk, og mot dagens halvlederteknologi som åpner for hele systemer på én brikke.

Derfor gjennomfører IBM flere tiltak som skal gjøre det enklere for tredjepart å konstruere skreddersydde brikker som innlemmer en eller flere Power-prosessorer. Tiltakene omfatter:

  • utvidede lisensieringsordninger for Power-prosessoren
  • tjenester rettet mot tredjepart som vil legge Power-prosessoren inn i egenutviklede brikker
  • en ny modell for fornyelse av selve Power-arkitekturen som åpner for teknologi utviklet av partnere
  • ordninger som gjør det mulig for flere anlegg å produsere brikker med integrerte Power-prosessorer.

IBM vil støtte opp om det de kaller en «Power Architecture Community». Det skal opprettes en åpen kunnskapsportal, og det skal formidles utviklings- og simuleringsverktøy for dem som vil benytte seg av Power-arkitekturen i egenutviklede brikker. Verktøyene som gjøres gratis tilgjengelig, vil la tredje part utvikle og teste ut sine konstruksjoner, med innpakning, før de settes i produksjon.

Etter hvert vil det opprettes flere «Power Architecture Centers» der deltakere i fellesskapet kan henvende seg for hjelp, kurs og veiledning.

IBM vil selv være en drivende kraft i fornyelsen av Power-arkitekturen. Blant prosjektene er en Power-brikke som er i stand til å omkonfigurere seg under drift for å tilpasse seg behovene til applikasjonen den kjører, for å gi bedre ytelse, eller for å begrense strømforbruket.

Til toppen