IBM-halvledere i 200 GHz

IBM har doblet arbeidsfrekvensen til sine SiGe-brikker, noe som vil gi billigere kombimobiler.

IBM har doblet arbeidsfrekvensen til sine SiGe-brikker, noe som vil gi billigere kombimobiler.

IBM står klar med fjerde generasjon av sine brikker basert på silisium og germanium (SiGe). Overgang fra 180 nanometers produksjon til 130 nanometer, har gjort det mulig å doble klokkefrekvensen til 200 GHz. Kjører man brikkene i den gamle toppfrekvensen eller lavere, oppnår man kraftig redusert strømforbruk.

Denne typen brikker brukes i dag hovedsakelig i mobiltelefoner, og de er rimeligere enn gallium-arsenid-brikkene som i dag dominerer bruken i mobiltelefoner.

IBM ser for seg at fjerde generasjons SiGe-teknologi kan brukes til å framstille rimelige brikker med avanserte kombinasjoner av funksjoner, for eksempel for telefoner med integrert WLAN og GPS.

Et annet eksempel som IBM nevner, er rimeligere radarsystemer for biler, slike som varsler sjåføren om faresituasjoner tidsnok til at de kan unnvikes.

Til toppen