- IBM har alt som trengs for elektronisk handel

Under åpningen av Agenda 97, IBM Norges store kundekonferanse, utfordret adm. dir. Ole Haaber sine kunder med spørsmålet: Hva venter dere på?

Under åpningen av Agenda 97, IBM Norges store kundekonferanse, utfordret adm. dir. Ole Haaber sine kunder med spørsmålet: Hva venter dere på?

Utfordringen kommer i forkant av en større annonsering som er varslet til i kveld eller i natt norsk tid, fra en tilsvarende konferanse i San Francisco. Da vil IBM kunngjøre fem nye "e-business servers", altså serverprogramvare for elektronisk næringsliv, blant dem Lotus Go!, Lotus Go Pro! og Lotus Domino Mail. De to siste har tilknytning til henholdsvis IBMs database DB2, og til det Store Blå kaller IBM Transaction Services.

http://www.digi.no/img/digi/folk/ole_haaber.jpg align=left width=124 height=170 vspace=5 hspace=5>Utfordringen fra adm. dir. Ole Haaber i IBM Norge (bilde) ble gjentatt av IBMs salgs- og markedsansvarlig for Europa, briten Simon Dyson, som holdt åpningsforedraget på Agenda 97 i IBMs lokaler på Mastemyr utenfor Oslo.

– Vi satser hele IBM på at elektronisk handel skal bli en suksess, understreket Dyson. Han pekte på hvor forandret hele nettverksverden er blitt de siste par årene. Fra å støte på nærmet uoverkommelige problemer, er det å kople sammen alle og enhver blitt dagligdags. Dyson mener det skyldes en standardisering rundt fem grunnleggende teknologier:

1. TCP/IP som felles tilgangsprotokoll
2. hypertekstformatering med HTML
3. hypertekstlenking med HTTP
4. programmeringsspråket Java løser endelig utfordringen med at alle plattformer kan kjøre samme programkode
5. standard nettlesere tilbyr et felles grafisk grensesnitt

– Det nye her er ikke bitene, sa Dyson. – Det nye er at de er satt sammen og godtatt som standard. Det som gjenstår når disse grunnleggende byggeklossene er på plass, er sikkerhet og båndbredde.

Dyson mener at IBM har sikkerhetsløsningene som trengs for at Internettet skal ta skrittet fra fritid til næring.

– I dag er 50 prosent av aktiviteten på internettet for moro skyld. I år 2000 vil 90 prosent være knyttet til elektronisk handel.

På intranettene er sikkerhetshensynene er mer avgrenset, og båndbredden er større. Derfor er intranettene åstedet for å utvikle nye løsninger som siden kan utvides til internettet, mener Dyson. Han gir en ny beskrivelse av databehandlingens utvikling de siste tjue årene.

– Vi kan skjelne tre evolusjonære bølger. Den første var stormaskinbølgen. Den har ennå ikke gitt seg. I fjor solgte IBM 60 prosent flere MIPS på stormaskiner enn året før. Den andre var pc-bølgen, også kalt klient/tjener-bølgen. Den varer også ved. Den tredje, som nettopp er startet, er den virkelige nettverksbølgen.

Dyson kaller denne for "network computing" og mener den vil gi oss det beste fra begge de foregående bølgene.

Internett-modellen er å bruke nettleseren til å oppsøke den serveren du velger. Organisasjonene må spørre seg: Hvor mange servere trenger vi? Mange som i dag har spredd virksomheten sin på tusener av servere, kunne spare ressurser, høyne effektiviteten og legge et grunnlag for økt gevinst, ved å redusere til noen hundretalls eller til og med noen titalls servere.

IBMs kommende applikasjoner for elektronisk næringsliv vil ta sikte på å dekke de tre grunnleggende funksjonene: innhold på websidene, samarbeid internt og med partnere for å redusere kostnader, og handel for å nå nye markeder gjennom nye kanaler. Markedsavdelingen til Dyson har slagordene klare, på engelsk: Content, Collaboration, Commerce.

– Vi har alt som skal til for å bygge opp systemer for elektronisk handel, og vi kan levere dem i dag. Vi kan tilby pakkeløsninger for bestemte bransjer. Vi kan tilby rådgivning. Vi kan tilby plass på IBM Global Network for de som har internasjonale tilbud å markedsføre.

Og Dyson gjentok utfordringen til Ole Haaber:

– Hva venter dere på?
Til toppen