IBM har fullført kjøpet av SPSS

Oppkjøpet på 1,2 milliarder dollar gir IBM enestående kompetanse innen forutsigende analyse.

IBM har fullført kjøpet av SPSS
Bilde:

IBM melder at de har fullført oppkjøpet av tidligere Nasdaq-noterte SPSS, et ledende internasjonalt selskap innen «predictive analytics» eller forutsigende analyse, med verktøy for datainnsamling, statistikk, modellering og utrulling. Hensikten er å spå utfallet av framtidige kundeinteraksjoner, og legge denne innsikten til grunn for beslutningsstøtte og forretningsprosesser.

Kjøpet av SPSS ble kunngjort 27. juli. Den har form av en aksjetransaksjon verdsatt til 1,2 milliarder dollar.

SPSSs produkter – nylig omdøpt fra «Statistical Package for the Social Sciences» til PASW for «predictive analytics software» – skal innlemmes i en nyopprettet 4000 konsulentsterk avdeling i IBM, kalt «Business Analytics and Optimization».

SPSS-selskapene i Europa, blant dem SPSS Norway, vil fortsette å operere som selvstendige selskaper til oktober 2010.

Administrerende direktør Anders Volckmar i SPSS Norway forklarer til digi.no at SPSS sentralt bare har eier 50 prosent av de europeiske SPSS-selskapene. Resten eies av franchisetakere. Selv om IBM har overtatt produktene og utviklingsvirksomheten til SPSS sentralt, vil det sentrale selskapet fortsatt bestå, og blant annet eie 50 prosent av de europeiske SPSS-selskapene. Volckmar sier det ikke er avgjort hva slags ordning som vil tre i kraft fra oktober 2010. SPSS Norway drives som før, og hadde blant annet en vellykket «SPSS-dag» i Oslo i går, rundt temaene segmentering, prediksjon, kundekommunikasjon og sosiale medier.

I november 2007 varslet IBM en avtale om å kjøpe Cognos, en spesialist innen beslutningsstøtte og analyse, for 5 milliarder dollar. Kjøpet ble fullført i februar i fjor.

Ifølge Volckmar passer Cognos og SPSS godt til hverandre.

– Cognos egner seg til historisk og sanntidsanalyse. SPSS kan bruke det samme tallmaterialet til forutsigende analyse. Det er en veldig fin videreføring av det Cognos driver med.

    Les også:

;