IBM har Nederland som skatteparadis

Halverte skatteprosenten, tilsynelatende helt lovlig.

IBM har Nederland som skatteparadis
Sam Palmisano var toppsjef i IBM fra 2002 til 2012. Ginni Rometty er hans etterfølger. Begge styrer IBM etter et mål om nettoresultat per aksje, og bruker skattaparadis for å nå målet. Bilde: Jon Iwata/IBM

For ti dager siden la IBM fram sine kvartalstall, se artikkelen Totalsvikt for IBMs maskinvare.

Noe av det underlige som artikkelen peker på er at resultatet før skatt falt med 11,1 prosent, mens resultatet etter skatt økte med 6,0 prosent, sammenliknet med fjerde kvartal 2012.

I fjerde kvartal 2012 betalte IBM 2,0 milliarder i skatt. I fjerde kvartal 2013 er beløpet redusert med 61 prosent til 777 millioner dollar.

I går publiserte finanstjenesten Bloomberg en artikkel som forklarer hvorfor: IBM bruker Nederland som skatteparadis: IBM Uses Dutch Tax Haven to Boost Profits as Sales Slide.

Ifølge Bloomberg bruker IBM et nederlandsk datterselskap, IBM International Group BV, til å regnskapsføre nesten all omsetning i Europa, Midtøsten, Afrika og Asia, samt noe av omsetningen i Amerika. Metoden har vært brukt i tjue år. IBM har redusert sin skatteprosent i 12 av de siste 14 årene.

IBM har satt seg som mål å nå et justert netto årsresultat på 20 dollar per aksje i 2015. I fjerde kvartal 2013 tok de et avgjørende skritt mot dette målet: Skattereduksjonen bidro til et nettoresultat på 6,13 dollar per aksje. I 2014 regner IBM med å nå 18 dollar per aksje.

Redusert skatt supplerer andre metoder, som gjenkjøp av egne aksjer, avhending av mindre lønnsomme ressurser (for eksempel salg av x86-servervirksomheten til Lenovo), nedbemanning og permitteringer.

Bloomberg peker på at ved innledningen til 2013 antok IBM at 25 prosent av nettoresultatet ville gått til skatt. Da regnskapet for 2013 ble gjort opp, viste det seg at skatteprosenten var 15,6 prosent. Det svarer til en besparelse på1,84 milliarder dollar for IBM. Skattereduksjonen var avgjørende for å høyne den avgjørende indikatoren, nettoresultat per aksje.

IBMs regnskapsprognose for 2014 angir en skatteprosent på 23. Finansdirektør Martin Schroeter advarte da han la den fram 21. januar at «uforutsette poster» kan påvirke dette tallet.

Det nederlandske datterselskapet som brukes til å redusere det IBM ellers skulle betalt i skatt, IBM International Group BV, ble opprettet i 1999. Det er et holdingselskap for over 40 IBM-selskaper verden over. I 2008 var selskapet registrert med tre ansatte. Ved utgangen av 2012 hadde holdingselskapet og alle dets døtre 205 000 av IBMs til sammen 430 000 ansatte.

Blant det nederlandske selskapets døtre er IBM-selskapet i Irland, et kjent skatteparadis for internasjonale IT-bedrifter.

IBM har ikke ønsket å kommentere påstandene til Bloomberg. Det har ikke vært mulig for digi.no å finne noen forklaring fra IBM-hold på skattereduksjonen fra fjerde kvartal 2012 til fjerde kvartal 2013.

Les mer om: