IBM har stor tro på ny XML-database

IBM tror XML-egenskapene til deres kommende oppgradering av DB2 vil appellere til SOA-miljøer.

IBM tror XML-egenskapene til deres kommende oppgradering av DB2 vil appellere til SOA-miljøer.

IBM har brukt konferansen XML 2005 i Atlanta til å legge fram flere detaljer om den kommende store oppgraderingen av databaseverktøyet DB2. Denne oppgraderingen, døpt «Viper», tilbys fra i dag forsøksmiljøer hos kunder, utviklere og partnere gjennom et betaprogram. Et pilotprosjekt ved det norske forsikringsselskapet Storebrand brukes som internasjonal referanse. Den endelige utgaven av DB2 Viper ventes å komme på markedet en gang i 2006.

IBM har store forhåpninger til Viper, og går så langt som å si at den vil «endre grunnreglene i databasemarkedet». Bakgrunnen for dette er blant annet Vipers håndtering av XML, tilrettelegging for tjenesteorientert arkitektur (SOA) og allsidige partisjoneringsteknologi.

XML-egenskapene til Viper skal ifølge IBM overgå alt som er på markedet i dag. Viper kombinerer XML og relasjonelle data, tilbyr både tabeller og hierarkiske datamodeller, og tillater spørringer og søk med både SQL og XQuery. Det tilbys nye teknikker for lagring, indeksering og optimering, og det vil komme grensesnitt mot en rekke programmeringsspråk. IBM vil blant annet tilby tidlig støtte for PHP-utvikling gjennom Zend Core for IBM.

IBM framhever spesielt Vipers evne til å håndtere XML gjennom en hierarkisk datamodell tilsvarende XMLs egen modell. Det innebærer at XML-data ikke behøver å lagres som store objekter som er krevende å søke og oppdatere, eller fordeles på relasjonelle tabeller som krever komplekse skjematilordninger og spørringer. Viper skal kunne verne om XML-dokumenters integritet, med tilhørende digitale signaturer.

IBM sier videre at Viper vil være det første databaseverktøyet med støtte for alle de tre vanlige metodene for databasepartisjonering: områdepartisjonering, flerdimensjonal klynging og «hashing». Det skal innebære at brukere står fritt til å fordele og ordne sin informasjon slik det passer dem best.

XQuery er en utvidelse av industristandarden XPath for å prosessere XML-data. Viper vil gi applikasjoner fritt valg mellom SQL og XQuery for å hente fram dokumenter, uavhengig av hvordan dokumentene er lagret, heter det fra IBM.

IBM mener Viper vil tilføre IT-miljøer og brukere en rekke fordeler. Evnen til å samle XML og relasjonsdata i samme database ventes å redusere kostnader. Evnen til implementering av XML-skjemaer ventes å gi raskere tilpasning til nye forretningskrav – ifølge Storebrand dreier det seg om en overgang fra dager til minutter. Brukere forespeiles også enklere koding for visse applikasjoner, bedre utnyttelse av eksisterende kompetanse, og bedre ytelse i håndtering av XML.

Til toppen