IBM hjalp UD og Kripos etter flodbølgen

Da ID-teamet ankom Thailand, fantes det hverken utstyr eller kommunikasjonslinjer før IBM kom til unnsetning.

Da ID-teamet ankom Thailand, fantes det hverken utstyr eller kommunikasjonslinjer før IBM kom til unnsetning.

I et nyhetsoppslag i NRK P1 Dagsnytt forteller leder for det norske identifiseringsarbeidet for Kripos i Thailand, Svein Kjus om hvordan IBM kom til unnsetning med utstyr og datakommunikasjon.

- Norske pårørende som var i Thailand for å lete etter savnede måtte hjelpe den norske ambassaden og Kripos med datautstyr. Arbeidsforholdene var uholdbare før denne hjelpen kom, sa Svein Kjus til NRK P1 Dagsnytt i dag morges.

Han forteller at Kripos i de fleste dagene var avhengige av å bruke internettkafe for å utveksle elektronisk informasjon med Norge.

En IBM-ansatt erfarte selv hvor dårlig det stod til med kommunikasjonen på Phuket i Thailand. All datakommunikasjon var brutt sammen og UD og Kripos var overlatt til informasjon via papir, blyant og lappesystem.

Det var på forhånd opplyst at Pearl Hotel hadde Internett-forbindelse, men den var i tilfelle slått ut av flommen da ID-teamet ankom.

På under ett døgn ble det gjennom IBM Thailand donert LAN med internettforbindelse til det midlertidige norske ambassadekontoret på Pearl Hotel, Phuket som Kripos var helt avhengig av.

Det øvrige utstyret, i alt seks bærbare PC-er, en skriver og en scanner - ble levert og endelig installert 2. januar av IBM Thailand.

Dette utstyret har gjort det mulig å sende bilder av omkomne hjem for identifisering og har gitt ID-teamet fra Kripos full online-tilgang. Utstyret kom på plass gradvis fram til nyttårsaften.

IBMs Crisis Response Team (CRT) har som oppgave å tilby myndigheter i berørte land assistanse. Det første kriseteamet var på plass i India før nyttår og et annet drog til Thailand straks etterpå. Kriseteamene hjelper til med å etablere IT-utstyr som gir oversikt over savnede og omkomne og å koordinere redningsinnsatsen.

IBM har i tillegg vært sterkt inne i samarbeid med regjeringene i India og Sri Lanka umiddelbart etter jordskjelvet og flodbølgen den 26. desember. I alt har selskapet gitt 1 million dollar til katastrofehjelp.

Også i Indonesia har IBM, i samarbeid med det lokale Røde Kors, donert datamaskiner og ytt teknisk assistanse for å gjenopprette telefoni- og datakommunikasjon i Aceh, den hardest rammede provinsen i Indonesia.

Til toppen