IBM hyrer 18.000

IBM sier de regner med å ansette 18.000 nye medarbeidere i løpet av 2004.

IBM sier de regner med å ansette 18.000 nye medarbeidere i løpet av 2004.

Som kjent opplever IBM gode tider. I juli rapporterte selskapet kvartalstall med 17 prosent større resultat enn i samme kvartal i fjor.

De gode tidene innebærer flere nyansettelser enn opprinnelig planlagt. Ved årsskiftet antok IBM at de ville øke tallet på nye medarbeidere med 10.000. Noen måneder seinere ble prognosen oppjustert til 15.000. I en kunngjøring i går ble den justert enda en gang, til 18.000. Prognosen omfatter ikke eventuelle oppkjøp.

Med fratrekk for naturlig avgang og permitteringer som følge av omstruktureringer, innebærer det at det samlede tallet på IBM-ansatte øker fra 319.000 ved forrige årsskiftet, til 330.000 ved inngangen til 2005. Det innebærer at IBM teller like mange medarbeidere som i 1991.

Om lag en tredel av årets nyansettelser vil være i USA, der noen grupper IBM-ansatte har opplevd at jobbene deres er flyttet til lavkostland. IBM opplyser at intern opplæring med påfølgende omplasseringer har redusert tallet på permitteringer som følge av omstrukturering til utlandet fra 3000 til 2000 arbeidsplasser.

    Les også:

Til toppen