IBM Internett-betalingskontrakt

IBM har vunnet en kontrakt med et konsortium av franske selskaper som skal kjøre i gang et testprosjekt for sikker betaling over Internett i Frankrike. Konsortiet skal bruke IBMs CommercePOINT programvare som utnytter Secure Electronic Transaction Technology (SET).

IBM har vunnet en kontrakt med et konsortium av franske selskaper som skal kjøre i gang et testprosjekt for sikker betaling over Internett i Frankrike. Konsortiet skal bruke IBMs CommercePOINT programvare som utnytter Secure Electronic Transaction Technology (SET).

IBM melder at selskapets CommercePOINT programvare som bygger på SET-standarden, har blitt valgt av et fransk konsortium som skal kjøre i gang et pilot prosjekt for sikre transaksjoner over Internett ved hjelp av smartkort og SET.

Konsortiet består av BNP, Societe Generale, Credit Lyonnais, France Telecom, Gemplus and VISA International, og det har valgt IBM og to andre leverandører til å implementere en teknisk plattform. Løsningen består av én bankbetalingsserver og en rekke servere som skal simulere kortbetalingsbutikker, i et nett med SET-funksjoner. IBMs CommercePOINT-appliaksjoner, blant annet Net.Commerce, lar kunder kjøpe varer og tjenester fra butikker som kan autorisere og motta kortbetaling.

Prosjektet kjøres i gang i midten av 1997 og vil i første omgang fokusere på sikkerhet. Et viktig poeng er å sjekke at bruken av smartkort fra franske banker, og alle aspekter av SET-protokollen, kan implementeres uten modifikasjoner. Netse fase av prosjektet vil fokusere på introduksjonen av nye smartkort basert på den internasjonale EMV(Eurocard, Mastercard, Visa)-standarden, samt utstrakt bruk av kryptering.

Til toppen