IBM kan miste nordiske storkunder

Flere større forsikringsselskaper er misfornøyde med outsourcingsavtalen med IBM, og vurderer å si opp avtalene.

Flere større forsikringsselskaper er misfornøyde med outsourcingsavtalen med IBM, og vurderer å si opp avtalene.

For fire år siden inngikk IBM en stor avtale om tjenesteutsetting (outsourcing) med et konsorti bestående av flere store nordiske forsikringsselskaper. IBMs avtale med Storebrand, svenske Skandia, If, samt Ica har en samlet verdi på ti milliarder kroner over ti år.

Skandia er kraftig misfornøyd med avtalen. Avtalen skulle redusere selskapenes IT-kostnader med 25-30 prosent. Det har ikke skjedd. Skandia vurderer å si opp avtalen med IBM, skriver idg.se.

- Min oppfatning er at ingen av partene har fått det de ble lovet. (..). Vi har ikke sagt opp avtalen enda, men vi kan si opp avtalen med ett års oppsigelsestid fra og med nå. Det er det vi ser på nå, sier Skandias IT-sjef Kent Nilsson til idg.se.

Skandia har ført forhandlinger med IBM, men IT-sjefen vil ikke gi noen detaljer om hva disse. Han forteller at avtalen med IBM er veldig kompleks.

- Dess større outsourcingsavtalene er, og dess flere som er involvert, dess vanskeligere er det å gjennomføre, sier Nilsson til idg.se.

    Les også:

IT-sjef Kjell Rune Tveita i If, forteller at selskapene i konsortiet ikke har like store interesser av denne avtalen som tidligere.

- Da vi startet opp for fem år siden hadde selskapene i konsortiet mye til felles. Nå har Skandia og Storebrand solgt eierandelene i If, sier Tveita.

Nå er det finske Sampo som er hovedeier i If, og det kan være en faktor som kan få outsourcingsavtalen til å ryke.

digi.no har foreløpig ikke fått noen kommentarer fra Storebrand om dette.

Til toppen