IBM kjøper søkemotoren Blekko

Nå skal Watson bli enda smartere.

IBM kjøper søkemotoren Blekko
Søketjenesten Blekko er nå nedlagt etter at teknologien ble kjøpt av IBM Watson. Bilde: Blekke.com

I november 2010 ble det åpnet en ny, generell søketjeneste som skulle konkurrere mot Google og Bing ved å la brukerne bidra til å gjøre tjenesten stadig bedre, blant annet gjennom muligheten til å være med på å rangere treffene og til å fjerne treff som oppleves som spam. Blekko, som den nye tjenesten het, ble lansert etter at flere andre, mindre søketjenester – som Wikia og Cuil – hadde måttet kaste inn håndkleet.

Bakgrunn: Blekko er en «åpen» søkemotor

Betydelige investeringer

Men investorer har tydelig hatt troen på Blekko. Etter den innledende finansieringsrunden med 24 millioner dollar i venturekapital fra blant annet Netscape-gründer Marc Andreessen, Ron Conway og U.S. Venture Partners, har selskapet ifølge CrunchBase hentet inn til sammen 60,2 millioner dollar fra til sammen 14 investorer i løpet av ni runder. Den siste emisjonen ble gjennomført i juni 2013.

Rett før helgen ble søketjenesten erstattet av en plakat hvor det opplyses at Blekkos team og teknologi har blitt en del av IBM Watson., omtrent åtte år etter at selskapet bak søketjenesten ble etablert.

I et innlegg i Watson-bloggen Building a Smarter Planet skriver IBM Watson riktignok bare at avdelingen har teknologi fra Blekko, en avtale som ble undertegnet fredag i forrige uke.

Teknologiene

Ifølge blogginnlegget vil teknologien gi tilgang til ytterligere innhold som kan bli tilført i Watson-baserte produkter og tjenester. Dette inkludert teknologier for avansert webcrawling, kategorisering og filtrering.

– Disse evnene utfyller det nylige oppkjøpet av AlchemyAPI, i tillegg til eksisterende teknologier som er tilgjengelige i Watson Developer Cloud. Kombinasjonen av disse teknologiene vil ytterligere hjelpe våre klienter i å ta i bruk kognitiv databehandling for å utføre mer informerte og kunnskapsbaserte beslutninger, mener IBM.

«Oljeproduksjon»

Selskapet forteller at Blekkos rolle i Watson-systemet kommer tydeligere fram i en metafor hvor informasjonen på internett og i andre kilder sees på som et stort underjordisk oljefelt. I en slik sammenheng utgjør Blekkos teknologier oljeleting- og produksjonsteamene som finner olje med høy kvalitet, borer etter den og leverer den til raffineriet. AlchemyAPIs teknologier, sammen med Watsons eksisterende egenskaper, kan sammenlignes med raffineriene som raffinerer oljen til en mengde ulike produkter. IBM og selskapets partnere får i metaforen rollen som tankbilene som distribuerer drivstoffet til bensinstasjoner og depoter.