IBM klar med fornyet applikasjonsserver

Versjon 5.0 av IBMs applikasjonsserver vil være klar til nedlasting tirsdag. WebSphere legges til grunn for all annen serverprogramvare fra IBM.

Versjon 5.0 av IBMs applikasjonsserver vil være klar til nedlasting tirsdag. WebSphere legges til grunn for all annen serverprogramvare fra IBM.

WebSphere Application Server 5.0 legges ut til nedlasting tirsdag, sammen med versjon 5 av utviklerpakken WebSphere Studio. Prisen starter på 8000 dollar. Den nye applikasjonstjeneren utgjør en omlegging av IBMs programvarearkitektur, ved at den vil legges til grunn for all annen serverprogramvare, også databaseverktøyet DB2 og Lotus Domino.

Viktige egenskaper ellers er støtte for den nyeste utganven av J2EE (Java 2 Enterprise Edition), bred støtte for standarder for webtjenester ("web services") og for viktige IBM-initiativ innen programvare, blant annet "autonom databehandling" ("autonomic computing") der hensikten er å utvikle IT-systemer som i stadig større grad er i stand til å lege seg selv, eller i det minste varsle i god tid om hva slags feil er i emning.

Et annet IBM-initiativ som den applikasjonstjeneren peker mot, er "grid computing" eller samkjørt datakraft, der applikasjoner kjører mot et virtuelt lag maskinvare, slik at ressursene i den fysiske maskinvaren kan fordeles i forhold til belastningen på den enkelte applikasjonen.

Sammen med den nye applikasjonstjeneren leveres rammeverket "Web Services Invocation Framework" for å utvikle webtjenester ikke bare til http, men også for blant annet santidsmeldingsmiljøer. IBM sier ellers at Axis 3.0, en integrert teknologi i webtjeneren, vil prosessere webtjenester tre til fire ganger raskere enn det som er mulig i dag.

I tillegg omfatter applikasjonstjeneren en privat UDDI-katalog, der brukeren kan samle alle interne webtjenester, og en ordning for arbeidsflyt, for å kombinere webtjenester til strukturerte forretningsprosesser.

Til toppen