IBM kraftig fram innen lagring

Nye tall fra IDC viser at IBM haler inn på EMC innen viktige segmenter av lagringsmarkedet for store systemer.

Nye tall fra IDC viser at IBM haler inn på EMC innen viktige segmenter av lagringsmarkedet for store systemer.

Dette er spesielt klart innen det største segmentet, som International Data Corp (IDC) kaller "lagringssystemer med ekstern maskinvare", ("external hardware storage systems") men gjelder også lagringsnett ("storage area networks" eller SAN).

Innen eksterne lagringssystemer ser markedsandelene slik ut:
hele 2001 hele 2000
EMC 25,3 % 31,5 %
IBM 11,6 % 6,8 %
Compaq 11,0 % 10,0 %

I 2000 var markedet 17,7 milliarder dollar. IDC regner med at det vil krype til 14,9 milliarder dollar i 2001. Det gir disse omsetningstallene:
tall i milliarder dollar omsetning 2001 omsetning 2000
EMC 3,77 5,58
IBM 1,73 1,20
Compaq 1,64 1,77
Markedet totalt 14,90 17,70

EMC trøster seg med at de gjør store framskritt i det mindre markedet for dedikerte lagringstjenere, der de har gått forbi spesialisten Network Appliance. Her tror IDC at markedet vil øke med 14 prosent til 1,85 milliarder dollar. EMC vil få en markedsandel på 42 prosent, mens andelen til Network Appliance faller fra 45 prosent til 32,5 prosent.


Innen lagringsnett tror IDC at markedsandelene til EMC og Compaq vil falle fra henholdsvis 39,5 prosent og 19,0 prosent, til henholdsvis 37,9 prosent og 17,9 prosent. IBM antas å nesten doble sin markedsandel fra 9,6 prosent til 18,2 prosent.

Til toppen