IBM: Krast motsøksmål mot SCO

IBM slo til med et krast motsøksmål mot SCO, der fanebæreren mot Linux beskyldes for løgn, patentbrudd, lisensbrudd med mer.

IBM slo til med et krast motsøksmål mot SCO, der fanebæreren mot Linux beskyldes for løgn, patentbrudd, lisensbrudd med mer.

Programvareselskapet SCO Group, tidligere kjent som Caldera, var selv en kommersiell Linux-distributør fra 1994 til mars i år, da det kunngjorde at Linux-kjernen inneholder kode som er kopiert direkte fra Unix som SCO har den historiske opphavsretten til. Ifølge SCO innebærer dette at alle som bruker Linux, misbruker SCOs opphavsrett. Selskapet saksøkte markedets største Linux-aktør IBM først for en milliard dollar, og økte kravet til tre milliarder dollar da IBM avviste blankt å forhandle. SCO har trukket tilbake IBMs AIX-lisens, noe IBM mener er rettsstridig, og har varslet at alle Linux-brukere må betale en engangsavgift dersom de vil unngå rettsforfølgelse for piratkopiering. I forrige uke gikk Linux-distributøren Red Hat Software til en domstol med krav om at SCOs krav øyeblikkelig kjennes ugyldige.

    Les også:

I går gikk IBM til eget motsøksmål mot SCO, i svært krasse ordelag. Det 45 siders dokumentet som er levert til en domstol i SCOs hjemsted Salt Lake City, beskylder SCO for å ha i verksatt en "løgnkampanje" for å gi "det falske inntrykket at SCOs Unix-rettigheter lar det kontrollere ikke bare all Unix-teknologi, men også Linux".

IBM hevder blant annet at siden SCO selv i en årrekke har distribuert Linux under lisensen GNU GPL ("general public license"), har selskapet implisitt frafalt sin eventuelle opphavsrett til noen bestanddel av Linux, og følgelig ikke kan saksøke andre fordi de bruker Linux. SCOs handlemåte og krav om lisenspenger for Linux utgjør i seg selv et brudd på GPL-lisensen, mener IBM.

Videre hevder IBM at SCO bryter lover som skal beskytte et selskaps kunder mot innblanding fra uvedkommende. Til slutt mener IBM at SCO bryter fire spesifiserte IBM-patenter.

Reaksjonene på børsen var utvetydige. IBM-kursen steg 94 cents til 80,69 dollar, mens SCO-aksjen falt 97 cents til 11,03 dollar.

Til toppen