IBM lanserer sin mest komplette kontorpakke

IBM lanserer sin mest komplette kontorpakke

Fra chat og RSS til dokumenter i ODF: Notes / Domino 8 er IBMs mest komplette kontorpakke hittil.

IBM kunngjorde fredag at Lotus Notes/Domino 8 er kommersielt tilgjengelig. Pakken har vært under utvikling i to år, og har de siste månedene vært utprøvd i over 25.000 bedrifter verden rundt. Ifølge opphavet er Notes/Domino 8 verdens første samarbeidspakke for bedrifter som i stor grad er utviklet på grunnlag av innspill fra kundene.

    Les også:

Kjernen i Notes-klienten har tradisjonelt vært e-post. I versjon 8 er innboksen utviklet slik at den omfatter også alt som har med kontorarbeid og meldingsutveksling å gjøre, det vil si avtaler, lynmeldinger, tekstbehandler, regneark, presentasjonsprogram og bedriftens egne tjenester, som HelpDesk, CRM, diskusjonsfora, interne blogger med mer. Kontorprogrammene bruker i utgangspunktet det ISO-standardiserte formatet ODF, men kan også lese og lagre i for eksempel alle formatene som brukes av Microsoft Office.

Tilstedeværelse- og meldingsklienten Sametime er integrert i Notes 8-klienten. Ny søkefunksjonalitet gir bedre muligheter enn tidligere til å søke gjennom alt fra e-post og chat-logger, til lokale og sentral dokumenter og web.

E-post er underlagt en ny angrefunksjon, slik at man kan stanse en melding som man har sendt ut ved en feil. En annen nyhet med e-post er at man kan samle relaterte meldinger i samtaler, og veksle løpende mellom vanlig visning, sortert på data, avsender og så videre, og den nye visningen basert på samtaler med en eller flere partnere. En tredje er at brukerne har selv anledning til å gjenopprette slettede e-post.

Grensesnittet er fornyet med tanke på å gi det IBM beskriver som en mest mulig komplett oversikt over det arbeidsdagen vil fordre straks man logger seg på.

På PC-skjermen er e-post, meldinger, dokumenter, mapper og så videre oversiktlig presentert til venstre, med en ny samlespalte til høyre i arbeidsflaten gir oversikt over avtaler, hvem i kontaktlisten som er til stede, prosjekter som er på gang, RSS-meldinger og så videre.

All denne funksjonaliteten kan også presenteres på mobile enheter.

Når han skal oppsummere det viktigste ved Notes/Domino 8, gir Lotus-sjef Michael Rhodin denne uttalelsen:

– Lotus Notes 8 er «framtidens desktop» fordi den konsoliderer alle samarbeidsverktøy i ett skjermbilde. Samarbeid er i ferd med å ta over for e-post som hovedapplikasjon til daglig bruk, uavhengig av hvorvidt den virtuelle desktop er på pulten, i bilen, i handa eller i øret.

Mange bedrifter som tar i bruk Notes/Domino 8 vil antakelig velge å utvide installasjonen med en komponent fra Lotus Connections, kjent som Activities.

Poenget med Activities er muligheten til å opprette prosjekter der deltakerne kan legge inn relevante dokumenter, e-postmeldinger, lynmeldinger med mer. Dette er ikke bare et alternativ til videresending av e-post, men et viktig samarbeidsverktøy, siden det gir alle deltakerne tilgang til dokumenter og meldinger straks de blir lagt inn i «aktiviteten».

Klienten Notes 8 leveres til Windows og Linux. Serverdelen, Domino 8, kan kjøre på Windows, Linux, Solaris, AIX og IBM System i.

Notes/Domino-grensesnittet mot omverdenen bygger på de åpne standardene i Eclipse. Activities er bygget ved hjelp av typiske Web 2.0-teknologier som Backpack, Atom, Tagging, REST, Ajax og JSON. Disse egenskapene, sammen med bruken av dokumentformatet ODF, skal gjøre det enklere å få til et hensiktsmessig samspill mellom Notes/Domino 8 og andre standardbaserte løsninger. Dette har betydning blant annet når bedriften skal tilby tjenester også til brukere med mobile enheter.

Skjermbildene nedenfor viser to eksempler på hvordan den nye spalten på høyre side er anvendt.

Her gir høyrespalten en kjapp oversikt over alle dagens avtaler.

Mange beta-brukere mener den integrerte RSS-leseren i høyrespalten er spesielt verdifull.

Til toppen