IBM lanserer verktøy for talende portaler

IBM lanserer en rekke produkter for portaler med interaktive talestyrte tjenester som bare krever at brukeren har en telefon.

Lanseringen realiserer løfter gitt i fjor høst, da IBM kunngjorde en sterk og allsidig satsing på taleteknologi.

Les også

Hovedideen er at taleteknologi kan gjøre en rekke IT-baserte tjenester tilgjengelige over en enkel telefonforbindelse. De nye verktøyene som IBM lanserer for å realisere denne ideen, er knyttet til applikasjonstjeneren WebSphere.

Den viktigste nyheten er WebSphere Voice Application Access, beskrevet som mellomvare for å bygge og drive taleportaler, og for å utvide vanlige portaler med taletjenester. Nyheten omfatter WebSphere Voice Server, og kode som kan brukes til å tilby talestyrt tilgang til e-post, kalender og oppgavelister. Den støtter standarder som VoiceXML og Java, og er tilpasset utviklingsverktøy Eclipse fra fellesskapet for åpen kildekode.

VoiceXML er en World Wide Web Consortium-støttet standard for å sikre at taleapplikasjoner kan utveksles på tvers av utviklingsplattformer. IBM opplyser at det samarbeider med andre leverandører, blant dem Nuance og Cisco, for å sikre interoperabilitet med deres tilbud innen taleteknologi.

Andre utviklernyheter fra IBM er:

  • DB2 Everyplace V8.1, en mobil database med forbedrede sikkerhetsegenskaper, blant annet kryptering på tabellnivå, for å beskytte informasjon lagret i PDA-er og andre mobile klienter.
  • WebSphere Studio Device Developer V5.0, et verktøy for å bygge J2ME-applikasjoner (Java 2 Micro Edition) til mobile klienter.
  • WebSphere Micro Environment V5.0, en plattform for å overføre WebSphere-applikasjoner til mobile klienter.

WebSphere Voice Application Access skal gjøres tilgjengelig fra 20. desember. En beta-utgave er klar til nedlasting fra IBMs utviklerrettede nettsted AlphaWorks. De andre nevnte nyhetene er tilgjengelig straks.

IBM forbinder de nye tale- og mobilklientverktøyene til selskapets initiativ for "Pervasive Computing", eller "informasjonsbehandling overalt" som det antakelig burde hete på norsk.
Til toppen