IBM lanserer verktøy for talende portaler

IBM lanserer en rekke produkter for portaler med interaktive talestyrte tjenester som bare krever at brukeren har en telefon.

IBM lanserer en rekke produkter for portaler med interaktive talestyrte tjenester som bare krever at brukeren har en telefon.

Lanseringen realiserer løfter gitt i fjor høst, da IBM kunngjorde en sterk og allsidig satsing på taleteknologi.

Les også

Hovedideen er at taleteknologi kan gjøre en rekke IT-baserte tjenester tilgjengelige over en enkel telefonforbindelse. De nye verktøyene som IBM lanserer for å realisere denne ideen, er knyttet til applikasjonstjeneren WebSphere.

Den viktigste nyheten er WebSphere Voice Application Access, beskrevet som mellomvare for å bygge og drive taleportaler, og for å utvide vanlige portaler med taletjenester. Nyheten omfatter WebSphere Voice Server, og kode som kan brukes til å tilby talestyrt tilgang til e-post, kalender og oppgavelister. Den støtter standarder som VoiceXML og Java, og er tilpasset utviklingsverktøy Eclipse fra fellesskapet for åpen kildekode.

VoiceXML er en World Wide Web Consortium-støttet standard for å sikre at taleapplikasjoner kan utveksles på tvers av utviklingsplattformer. IBM opplyser at det samarbeider med andre leverandører, blant dem Nuance og Cisco, for å sikre interoperabilitet med deres tilbud innen taleteknologi.

Andre utviklernyheter fra IBM er:

  • DB2 Everyplace V8.1, en mobil database med forbedrede sikkerhetsegenskaper, blant annet kryptering på tabellnivå, for å beskytte informasjon lagret i PDA-er og andre mobile klienter.
  • WebSphere Studio Device Developer V5.0, et verktøy for å bygge J2ME-applikasjoner (Java 2 Micro Edition) til mobile klienter.
  • WebSphere Micro Environment V5.0, en plattform for å overføre WebSphere-applikasjoner til mobile klienter.

WebSphere Voice Application Access skal gjøres tilgjengelig fra 20. desember. En beta-utgave er klar til nedlasting fra IBMs utviklerrettede nettsted AlphaWorks. De andre nevnte nyhetene er tilgjengelig straks.

IBM forbinder de nye tale- og mobilklientverktøyene til selskapets initiativ for "Pervasive Computing", eller "informasjonsbehandling overalt" som det antakelig burde hete på norsk.
Til toppen