IBM-leder roser Norge for digital satsning

IBMs globale forretnings-direktør Todd S. Ramsey mener faktisk Norge gjør mye riktig.

IBM-leder roser Norge for digital satsning

IBMs globale forretnings-direktør Todd S. Ramsey mener faktisk Norge gjør mye riktig.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har skapt store forventninger til et digitalt Norge, med et uttalt mål om å skape verdens beste offentlig sektor basert på effektive digitale tjenester.

IBMs toppsjef for det globale offentlige forretningsområde Todd S. Ramsey mener Norge på mange måter har gode utsikter til å nå målet, men ikke uten å tenke internasjonalt. Ramsey er ansvarlig for 160 IBM-kontorer verden over.

I går fikk digi.no møte han - ironisk nok sammen med forgjengeren til Røys, Morten A. Meyer - som nå jobber for IBM Norge. (bildet under)

- Norge må i likhet med alle andre land forholde seg til verdensøkonomien i forhold til ressurser, økende eldrebølge, infrastruktur og arbeidskraft, sier han til digi.no.

Teknologien med dens muligheter vil drive oss inn i et globalt flatt marked, der informasjon, mennesker og tjenester går på tvers av landegrensene.

Det har vært mye fokus rundt forsinkelsene av borgerportalen MinSide, som skal samle alle offentlig informasjon tilpasset hver enkelt bruker. Men Ramsey berømmer Norge for gode tiltak som det elektroniske skattesystemet med Altinn for næringsdrivende og selvangivelsen.

- I USA har vi i dag verken systemer eller god nok gjennomføringsevne til å levere selvangivelsen digitalt, sier han til digi.no.

I tillegg har Norge kommet langt med det nasjonale helsenettet der alle sykehus, kommunale helseforetak og allmenpraktiserende leger langt på vei nå er knyttet sammen i en felles infrastruktur.

Ramsey mener også regjeringen har helt rett i sin tankegang på åpne standarder og åpen kildekode, som er en nødvendighet for å kunne lykkes med gode offentlige tjenester.

Åpne standarder er også nødvendig i global sammenheng for å kunne knytte de nasjonale og politiske retningslinjene sammen. Innen 2010 har blant annet EU som mål å knytte all pasientinformasjon sammen i en felles global infrastruktur, der livsviktig informasjon kan være tilgjengelig på tvers av landegrensene.

Blir man syk i for eksempel Spania og trenger livsnødvendige medisiner skal det kjapt være mulig for sykehuset i Spania å lete opp dette i pasientjournalen.

Også den økende eldrebølgen og mangel på arbeidskraft vil tvinge oss inn i en global tankegang, mener Ramsey.

I dag er en av åtte over 67 år, men om 30 år vil en av fire være over 67 år.

Forretningsdirektør for konsulentavdelingen i IBM Norge, Morten A. Meyer, forteller at IBM allerede nå nyter godt av IBMs kolleger i India.

I India har IBM 50 000 ansatte, og den skrikende mangelen etter arbeidskraft gjør det svært aktuelt med en global jobbrotasjon.

Den store etterspørselen etter arbeidskraft i Norge løses nå av IBM ved et treningsprogram, der indere inviteres til Norge for å lære om kultur og om kundenes behov. Etter denne læringen dedikeres inderne til de norske kundene og jobber mot disse i de prosjekter som etterspørres.

Ramsey mener det framover vil bli et ledelsesansvar å nettopp motivere og gi trygghet til ansatte i lavkostland om en slik jobb rotasjonstankegang, som vi må forvente blir mer og mer utbredt framover.

Til toppen