IBM legger ned regionkontor i Tromsø

Halvparten av reisene til de 50 ansatte ved IBMs regionkontor i Tromsø har gått til Trondheim og sørover. Det blir altfor dyrt, mener IBM.

Halvparten av reisene til de 50 ansatte ved IBMs regionkontor i Tromsø har gått til Trondheim og sørover. Det blir altfor dyrt, mener IBM.

I en pressemelding fra slutten av november sier informasjonssjef Gry Rohde Nordhus at IBM skal være Norges ledende IT-bedrift, og kontinuerlig effektivisering er nødvendig for å være i tet. En konsekvens av dette er at IBM sier opp leiekontrakter ved ti av selskapets minste distriktskontorer. De 50 ansatte som berøres får valget mellom å flytte arbeidssted til nærmeste regionskontor eller jobbe hjemmefra.

- De fleste medarbeiderne ved disse kontorene tilbringer mye tid ute hos kunder og lite tid på kontoret, og leiekontraktene svarer seg ikke økonomisk, sier Nordhus. Endringen trer i kraft fra årsskiftet og gjelder distriktskontorene i Sarpsborg, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Porsgrunn, Drammen, Leksvik, Ålesund og Førde.

I tillegg til hovedkontor på Kolbotn utenfor Oslo, har IBM regionkontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Hamar, og Tønsberg. Det er nå bestemt at regionkontorer i Tromsø skal legges ned.

Nordhus forteller til digi.no at selskapet har måttet finne ut hvordan dette kan drives mer effektivt, og tilbyr nå de ansatte to eller tre valgmuligheter. Det første alternativet ledes av sjefen for Tromsø-kontoret Egil Pettersen. Dette er et initiativ til å etablere en IBM-forhandler som overtar kundeansvaret, og vil drive videre med vekt på Nord-Norge. IBM støtter dette fordi det er en god løsning for kundene.

Pettersen vil bli leder for det nye selskapet, og 28 av de ansatte ved regionkontoret i Tromsø har fått tilbud om å jobbe i den nye bedriften. Disse er valgt utfra kompetanse innenfor de områdene de skal jobbe videre med. Nordhus tror denne bedriften har et stort potensiale. - Det blir en smidigere og mer effektiv organisasjon.

Nordhus understreker at ingen mister jobben. Alle har fått tilbud om å flytte til hvilket som helst av de gjenværende regionkontorene. Alle de ansatte har også fått tilbud om et sluttvederlag som innebærer en måneds lønn for hvert år de har vært ansatt i bedriften, begrenset oppad til 16 år.

I tillegg vil IBM arrangere kurs for å hjelpe de ansatte videre. Det er kurs i jobbsøking, tilbud om omskolering eller yrkesveiledning. De ansatte må velge alternativ innen 21 desember. - Det må gå raskt, slik at kundene ikke merker noe til forandringene, sier Nordhus.

Sannsynligvis er det mange av de ansatte, som ikke har fått tilbud om å jobbe i den nye bedriften i Tromsø, men som likevel er etablert i byen, som må ta til takke med sluttvederlaget og en eventuell ny jobb.

- Hvorfor kan ikke IBM utnytte ny teknologi som for eksempel videokonferanser, for å få ned reisevirksomheten til de ansatte?

- Konsulentene må være i kontakt med kundene. Tilstedeværelse er viktig. Det er mer hensiktsmessig å flytte de ansatte sørover, slik at de kan fortsette med lokal kundebehandling.

Nordhus sier avslutningsvis at IBM bruker videokonferanser innenfor egen organisasjon på tvers av landegrensene.

Til toppen