IBM lever av service og programvare

IBMs tall for fjerde kvartal er omtrent der Wall Street hadde forventet.

IBMs tall for fjerde kvartal er omtrent der Wall Street hadde forventet.

Forventningen etter First Calls rundspørring blant analytikere var 2,45 dollar per aksje. IBM slo til med 2,47 dollar per aksje.

Dette er kvartalstallene:

Beløp i milliarder USD 4. kvartal 1998 4. kvartal 1997
Omsetning 25,1 23,7
Resultat 2,3 2,1

Årstallene:

Beløp i milliarder USD 1998 1997
Omsetning 81,7 78,5
Resultat 6,3 6,1

Geografisk fordelt:

Beløp i milliarder USD 4. kvartal 1998 Endring i prosent i forhold til 4. kvartal 1997
Oms. Nord Amerika 11,3 8 %
Oms. Europa, Midt-Østen, Afrika 8,7 13 %
Oms. Asia 4,2 -3 %
Oms. Latin-Amerika 0,9 -22 %

Fordelt per produktgruppe:

Beløp i milliarder USD 4. kvartal 1998 Endring i prosent i forhold til 4. kvartal 1997
Maskinvare 11,3 -2 %
Service 7,1 20 %
Programvare 4,1 9 %

IBMs egne kommentarer kan oppsummeres slik:

Styrker:

  • sterk omsetning i Nord-Amerika
  • vekst i service
  • bedre forretningsmodell for PC-er, slik at alle typer gir fortjeneste, særlig tjenere
  • fin vekst i programvare, særlig mellomvare som står for to tredeler av omsetningen. DB2 for NT og Unix påstås å vokse raskere enn Oracle
  • god respons på de nye CMOS-baserte stormaskinene i 390-serien

Svakheter:

  • halvlederproduksjonen: PowerPC går bra, men avtalen med National Semiconductor som gjorde at IBM produserte Cyrix-prosessorene er avsluttet, og prisene på minnebrikker er på et bunnivå
  • nedgang i Latin-Amerika og Asia
  • generell usikkerhet på grunn av år 2000
  • prispress på tjenertypene AS/400 og RS/6000
  • PC-produksjonen betraktes ennå ikke som "bærekraftig"

Rundt 60 prosent av IBMs overskudd kommer fra service og programvare, selv om maskinvare står for over halvparten av omsetningen.

Aksjekursen har økt med 67 prosent de siste tre månedene, fra 119 dollar per aksje i oktober til 200. Laveste kurs i 1998 ble registrert i mars med 92,5 dollar. I perioden brukte IBM rundt 1,6 milliarder dollar på gjenkjøp av egne aksjer. Selskapets likvide reserver er på 5,8 milliarder dollar, mot 7,6 milliarder for et år siden.

Til toppen