IBM lover gode resultater i år

Et nervøst amerikansk aksjemarked ble positivt overasket over IBMs egen prognose.

IBM lover gode resultater i år

Et nervøst amerikansk aksjemarked ble positivt overasket over IBMs egen prognose.

IBM la frem omsetningstallene og et estimat for hvordan overskuddet ville bli på tirsdag denne uken.

    Les også:

Nå er detaljene kvartalsregnskapet også klare, og IBM har uttalt seg om hvordan de ser for seg at det inneværende kalenderåret vil bli.

Det har vært knyttet stor spenning til IBMs tall og prognoser, da amerikanske IT-selskaper har hatt en tøff start på året. Frykten for hvordan det skal gå med den amerikanske økonomien har gitt aksjekursene en kraftig knekk på årets første børsdager.

IBM kunne imidlertid fortelle at de forventet en vekst på mellom 15 og 16 prosent i år, og det var ifølge CNet News nok til at aksjemarkedet sendte aksjekursen opp fem prosent.

En viktig grunn til at IBM har så stor tro på fremgang i år, er at selskapet er godt spredd rundt om i verden. Dermed rammes de ikke like hardt som IT-selskaper som primært henter sin omsetning i hjemmemarkedet i USA.

Kvartalsomsetningen endte på 28,9 milliarder dollar, opp fra 26,3 milliarder dollar for et år siden. Overskuddet steg fra 3,46 milliarder dollar, til 3,95 milliarder dollar.

IBM er et stort og diversifisert selskap med flere forretningsområder.

Inntektene fra global services divisjonen steg med 17 prosent, og utgjorde 4,93 milliarder dollar. Omsetning fra teknologitjenester, som inkluderer outsourcing, økte med 16 prosent og utgjorde 10 milliarder dollar.

Programvare er et område der IBM har satset hardt, og det har i ettertid inspirert HP til å gjøre det samme. Her hentet IBM inn en omsetning på 6,26 milliarder dollar, en fremgang på 12 prosent.

Salg av maskinvare bidro med 6,8 milliarder dollar i omsetning, en nedgang på 3,9 prosent. Dette viser litt om hvorfor IBM solgte seg ut av PC-markedet. Det blir stadig tøffere å konkurrere på pris på maskinvare, mens tjenester er et marked i god vekst og programvare er et område der det er større muligheter for høye marginer.

    Les også:

Til toppen