IBM lover raskere prosessorer med optikk

Optiske svitsjer skal gi raskere datautveksling mellom kjernene i kommende prosessorer.

IBM lover raskere prosessorer med optikk
Bilde:

De fleste prosessorprodusentene har i flere år utstyrt prosessorer med flere kjerner for å øke ytelsen. Denne trenden ser ut til å fortsette. Det finnes i dag prosessorer på markedet med opptil ni kjerner.

Med et økende antall kjerner, øker også behovet for kommunikasjon internt i prosessoren. Samtidig økes også avstanden mellom de kjernene som er lengst fra hverandre. For at dette ikke skal bli en flaskehals, jobber forskere nå for å finne løsninger som øker båndbredden i forbindelsene mellom kjernene.

    Les også:

I dag kunngjorde IBM at selskapets forskere har nådd en ny milepæl i forbindelse med utviklingen av optiske svitsjer, beregnet for bruk internt i flerkjernede prosessorer.

Svitsjen til IBMs forskere skal være verdens minste, nanofotoniske svitsj. Det skal være plass til 2000 slike svitsjer på en kvadratmillimeter. Svitsjene skal kunne dirigere lyspulser i nettverket, slik at optiske meldinger fra én prosessorkjerne kommer effektivt fram til enhver annen kjerne i brikken.

Den nanofotoniske svitsjen til IBM skal kunne rute store mengder data, siden den støtter lys med flere ulike bølgelengder på en gang. Hver bølgelengde kan overføre opptil 40 gigabits med data per sekund. Den samlede båndbredden skal ifølge IBM overstige 1 terabits per sekund.

IBM har nå for første gang vist at svitsjen kan fungere i realistiske omgivelser, hvor temperaturen til selve brikken kan endres dramatisk i nærheten av de mest aktive områdene i brikken. Disse flyttes rundt, avhengig av hvordan prosessorer for øyeblikket fungerer. IBMs forskere mener at toleranse for skiftende temperaturer er blant de mest kritiske kravene til brikke-interne, optiske nettverk.

Ifølge IBM kan man ved å bytte ut dagen kobberledninger i brikkene med optiske nettverk, kunne overføre så mye som 100 ganger mer informasjon mellom kjernene, samtidig som effektbehovet reduseres med 90 prosent.

;