IBM må skyve på Golf-prosjektet

Forsvaret og IBM må skyve på milliard-prosjektet Golf, noe som kan fordyre prosessen.

Forsvaret skal samle alle IT-systemene de forskjellige våpengrenene sitter på i dag til et felles ERP-system. Det var IBM som til slutt vant det såkalte Golf-prosjektet som har et totalbudsjett på opp mot to milliarder kroner.

Prosjektet er delt opp i flere store underprosjekter. Del 2 skulle ha kommet i gang ved nyttår, men vil etter alt å dømme først komme i gang til sommeren, skriver Finansavisen.

Forsvaret er forsinket med planen for del 2 (som kalles et totalprosjektdokument). Denne ble ikke oversendt forsvarsdepartementet før i september og dermed rekker ikke Stortinget å gå igjennom og godkjenne planen til nyttår. Dermed vil IBM neppe få satt igang prosjektet før til sommeren, bekrefter Forsvarets Golf-leder, brigader Jon Rikter Svendsen, til Finansavisen.

En av årsakene er lavere enn tidligere antatt kvalitet på dataene Forsvarets nye SAP-system skal arve.

Svendsen bekrefter også at forsinkelsen vil øke kostandene, men vil ikke estimere hvor mye.

Men forsinkelsen rammer ikke IBM på bemanningssiden. IBM har vært kjent med utsettelsene.

- Neste fase må vedtas i statbudsjettet og hvis det skjer får vi ikke noen utfordringer med å sysselsette våre folk, forteller IBM Norges kommunikasjonsdirektør Per Vassbotn til digi.no.