IBM med enda en Kina-avtale

IBM vil produsere servere i Kina i samarbeid med Lenovo-konkurrenten Great Wall.

Etter å ha solgt PC-virksomheten sin til den kinesiske storprodusenten Lenovo, har IBM måttet rydde opp i sitt forhold til en annen kinesisk dataprodusent, Great Wall.

I ti år har IBM og Great Wall drevet fellesselskapet International Information Products Company (IIPC) i Shenzhen etter eierfordelingen 80 prosent til IBM, 20 prosent til Great Wall. IIPC produserer både PC-er og servere, under IBMs varemerke. Avtalen med Lenovo innebærer at IIPCs PC-produksjon overføres dit. Usikkerheten rundt IIPCs serverproduksjon har ført til kursfall for Great Wall. China Daily skriver at IIPC har generert til sammen 200 millioner dollar i fortjeneste for Great Wall, med en initial investering på under en million dollar.

Søndag kunngjorde IBM og Great Wall et nytt fellesselskap med samme eierfordeling, International Systems Technology Company (ISTC). ISTC overtar IIPCs produksjonslokaler og ansatte, og legges om til bare å produsere servere, nærmere bestemt Intel-baserte xSeries og OpenPower-maskinen, IBMs nye Power5-drevne Linux-server. Det er uklart hvorvidt andre Power5-servere også vil tilvirkes av ISTC. Produksjonen etter den nye fordelingen kommer i gang i annet kvartal 2005, og er rettet mot markeder i Asia og Stillehavsområdet generelt, ikke bare Kina.

Ifølge IBM og Lenovo dreier omleggingen seg om en formalitet, og at alle parter vil sørge for en sømløs og smertefri overgang.

Ifølge China Daily vil omsetningen fra ISTC nå en milliard dollar i løpet av 2005.

    Les også: