IBM med nytt opplegg for etterutdanning

IBM skal sponse ansattes etterutdanning, selv om den ikke er relevant for jobben de har.

IBM med nytt opplegg for etterutdanning

Onsdag denne uken fortalte IBM at de skal tilby sine amerikanske ansatte et etterutdanningsprogram modelert etter pensjonssparingssystemet 401(k).

Dette systemet gir skattegunstige betingelser for bedrifter som lar de ansatte kjøpe aksjer i eget selskap. Det er ganske vanlig at ansatte får kjøpe aksjer i selskapet for en viss andel av lønnen, og så sponser bedriften kjøpet med like mye. Det vil si at den ansatte får aksjer for 2.000 dollar hvis han selv kjøper for 1.000 dollar.

Nå vil IBM tilby sine ansatte en sparingskonto for etterutdanning etter det samme systemet. For hver dollar den ansatte sparer, skal IBM sponse med tilsvarende beløp. Beløpet begrenser seg foreløpig til maks 1.000 dollar i løpet av et år. Sparekontoen kan brukes mens den ansatte jobber i selskapet, eller vedkommende kan ta den med hvis han eller hun slutter.

Det spesielle med den nye ordningen er at IBM ikke vil legge noen begrensninger på hva den ansatte ønsker å utdanne seg til. Det betyr i praksis at IBM kan være med på å betale en utdanning som gjør det lettere for den ansatte å slutte.

IBM gjør ikke dette for å være snille. De anser det som et viktig konkurransefortrinn i kampen for å tiltrekke seg godt kvalifiserte arbeidstagere.

- Dette vil gjøre IBM mer konkurransedyktig, sier Samuel Palmisano, IBMs toppsjef, i et intervju med eWeek.

Han tror at de beste folkene vil foretrekke å jobbe et sted der de får muligheten til å videreutdanne seg til andre jobber enn bare den de har i dag.

IBM satser på at ansatte som vet at de kan skifte karrierespor med støtte fra firmaet, ser at den muligheten ikke er tilgjengelig andre steder, og at de derfor vil fortsette å jobbe for IBM. De tror også at det vil friste godt kvaifiserte jobbsøkere med større ambisjoner enn den første jobben de får.

Det er i all hovedsak slutt på tiden da man valgte et yrke, for så å jobbe med det resten av livet. Mange foretrekker å skifte yrke avhengig av livsfasen de er i, men det kan være vanskelig. Det er de færreste forunt å ta seg fri noen år for å omskolere seg.

En programmerer vil kanskje ikke sitte med den typen arbeid hele livet, selv om vedkommende synes det er kjempegøy i dag. Da kan det være godt å vite at man har muligheten til å omskolere seg til noe annet når man er klar for det.

I USA kan man få skattefradrag for etterutdanning som er relevant for jobben man har, men man får ikke det hvis man ønsker å omskolere seg. IBM har allerede begynt å legge press på amerikanske myndigheter for å få en endring på dette.

Hvorvidt etterutdanningsprogrammet vil bli innført utenfor USA gjenstår å se. Det vil trolig avhenge av hva slags erfaringer IBM gjør seg.

Les mer om: