IBM med sosialt nettverk for utviklere

Har allerede millioner av registrerte brukere.

IBM med sosialt nettverk for utviklere

Har allerede millioner av registrerte brukere.

IBM har utvidet selskapets store kunnskapsdatabase for utviklere, developerWorks, med en tjeneste med sosial nettverksfunksjonalitet. Tjenesten kalles My developerWorks og skal gjøre det enklere for utviklere å samarbeide om innovasjoner basert på åpne standarder.

Ifølge IBM brukes developerWorks av mer enn 8 millioner utviklere globalt, hvorav 850 000 er innom i løpet av en måned.

My developerWorks skal tilby personlig innhold til den enkelte bruker, hvor man kan følge med på andre brukeres aktiviteter, åpne for at andre skal kunne se hva en selv driver med, samt samt bruke tagging for enklere sortere, spore og navigere i biblioteket som developerWorks tilbyr. Brukerne skal kunne tilpasse egne widgets for feeder og begivenheter, samt tilpasse visninger etter eget ønske.

My developerWorks skal også tilby verktøy for å finne fram til ekspertise og likesinnede brukere. Deretter kan brukerne opprette grupper og aktiviteter som skal forenkle samarbeidet med andre innen felles prosjekter. Brukerne kan der blant annet organisere ideer og tildele hverandre oppgaver fra oppgavelister.

My developerWorks er basert på Lotus Connections, IBMs teknologi for nettverjsbygging og samarbeid.

DeveloperWorks ble opprettet allerede i 1999 og tilbyr informasjon for utviklere og andre om blant åpen kildekode, Linux, XML, Java, nettskyløsninger og IBM-eide teknologier.

Eksempel på brukertilpasset hjemmeside i My developerWorks
Eksempel på brukertilpasset hjemmeside i My developerWorks
Til toppen