Watson for Oncology

IBM mener medieomtalen av «Watson-tabbe» innen kreftbehandling var misvisende

Understreker at det potensielt fatale behandlingsforslaget ikke gjaldt en virkelig pasient.

Illustrasjonsbilde: To leger studerer mammografibilder.
Illustrasjonsbilde: To leger studerer mammografibilder. (Foto: Colourbox)

Understreker at det potensielt fatale behandlingsforslaget ikke gjaldt en virkelig pasient.

I slutten av juli omtalte digi.no en rapport hos nyhetstjenesten Stat om IBMs Watson-baserte system for kreftbehandling, Watson for Oncology, hvor det går fram at systemet i flere tilfeller har anbefalt fullstendig feil medisinering av pasienter. Blant annet nevnes det at systemet foreslo å gi en blødende pasient et legemiddel som potensielt kunne virke blodfortynnende.

IBM fikk anledning til å uttale seg i Stat-artikkelen, men har nå kommet med en mer omfattende uttalelse. I et blogginnlegg skriver daglig leder for IBMs Watson Health-virksomhet, Deborah DiSanzo, at artikkelen og omtalen av denne har ført til at leserne sitter igjen med et ufullstendig og unøyaktig perspektiv.

Legen avgjør

Først og fremst understreker DiSanzo at Watson for Oncology ikke stiller diagnoser. I stedet kommer systemet med datastøttede forslag til behandling. 

– Til syvende og sist er det alltid opp til legen og pasienten å avgjøre behandlingen, skriver DiSanzo. 

Når det gjelder det spesifikke tilfellet om den blødende pasienten, så understreker DiSanzo at dette ikke handlet om en anbefaling som ble gitt til en lege ute i felten, men i stedet under intern testing som ble gjort for å forbedre systemet. 

Ingen virkelig pasient

DiSanzo mener at det i alle fall i deler av pressedekningen av denne saken har blitt skapt et inntrykk av at anbefalingen ble gitt i forbindelse med behandlingen av en virkelig pasient. 

I Stat-artikkelen skal en talsperson for IBMs fagmedisinske partner, Memorial Sloan Kettering (MSK) Cancer Center, ha antydet at det ikke dreide seg om en virkelig pasient. Dette har også digi.no opplyst i vår artikkel. 

– Vi jobber tett sammen med medisinske fagfolk for å sikre at Watson fortsetter å utvikle seg i retning av deres behov og tekniske prosesser, og vi stedstilpasser våre produkter for å møte internasjonale behov hvor behandlingsvalgene kan være andre i USA, skriver DiSanzo. 

En slik tilpasning er sannsynligvis nødvendig før systemet blir aktuelt å bruk i Norge (Digi ekstra).

– Fortsatt på utviklingsstadiet

I Danmark hadde sykehus i hovedstadsregionen for et års tid siden en utviklingssamtale med IBM angående Watson, blant annet i forbindelse med mammografier. Men ifølge danske Computerworld gjenstår det fortsatt en del før systemet vil bli tatt i bruk i forbindelse med virkelige pasienttilfeller. 

Til den danske teknologiavisen sa nylig Ulrik Lassen, som er professor og klinikksjef ved Onkologisk Klinikk ved Rigshospitalet, at han var forundret over at man i USA skulle ha tatt imot behandlingsforslag fra Watson angående en virkelig pasient, slik det kunne tolkes ut fra hvordan historien om den blødende kreftpasienten ble gjengitt mange steder. 

– Det overrasker meg at man bruker det i praksis. Det hadde jeg ikke forventet at man ville gjøre. Jeg vil stadig mene at det var på utviklingsstadiet, slik at man ikke brukte det til å behandle konkrete pasienter med, sa Lassen.

Men tolker vi DiSanzo rett, så skjer det stadig oftere at de Watson-baserte helsesystemene brukes i forbindelse med behandlingen av virkelige pasienter. 

– I dag bruker 230 sykehus og helseorganisasjoner rundt om i verden våre onkologi- og genomikktilbud til å støtte omsorgen for 84 000 studenter fram til slutten av juni 2018 – nesten dobbelt så mange pasienter som ved utgangen av 2017, skriver DiSanzo i blogginnlegget. 

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen