IBM-milliarder til forskning på tjenester

En ny IBM-enhet skal få en milliard dollar de neste tre årene til å forske på bedre tjenester og service.

En ny IBM-enhet skal få en milliard dollar de neste tre årene til å forske på bedre tjenester og service.

IBM omsetter for rundt 85 milliarder dollar i året, og en stadig større andel stammer fra konsulentvirksomhet. I år regner man med at halvparten av omsetningen vil komme fra rådgivning, service og andre tjenester. Staben innen disse feltene teller 60.000 kvinner og menn, fordelt på 160 land.

Det årlige forskningsbudsjettet er godt i overkant av fem milliarder dollar, og går tradisjonelt til materialvitenskap, elektronikk, programvare og ren matematikk. Det har gjort IBM til en av verdens mest effektive forskningsorganisasjoner, og til selskapet som årlig registrerer flest patenter.

IBM kunngjorde i går opprettelsen av en avdeling kalt "On Demand Services", som skal bemannes med blant annet 200 forskere. Disse skal igjen ha tilgang til forskere fra andre IBM-avdelinger. De nærmeste tre årene skal en milliard dollar omprioriteres fra tradisjonelle forskningsområder, til forskning knyttet til IBMs konsulentvirksomhet. Store IBM-kunder med omfattende utfordringer vil ikke lenger måtte nøye seg med det ypperste av verdens IT-konsulenter, de vil også kunne leie inn for eksempel matematikere for å finne helt nye løsninger til spesifikke problemer.

Sjefen for IBMs konsulentavdeling "Business Consulting Services", Ginni Rometty, sier til amerikansk presse at opprettelsen av den nye "lei en forsker"-avdelingen er ment å øke effektiviteten på konsulentvirksomheten etter overtakelsen av PricewaterhouseCooper. Konsulentenes oppgave er å sørge for å forstå kundenes problem. Disse skal så samarbeide med forskere når de innser at vitenskapelig hjelp kan gi en bedre løsning.

Rometty viser til at dette er allerede skjedd. IBMs matematikere bidro til å optimere tidsplanleggingen i flyselskapet Air Canada, slik at mannskap og materiell fikk et bedre liv samtidig som det ble kuttet kostnader.

IBM ser for seg at forskere kan bidra til tilsvarende optimering innen logistikk og sambandsanalyse - det siste også i forhold til innholdet i meldinger.

I første omgang er fire tjenesteområder pekt ut som virkefelter for utleieforskerne: IT-drift, forretningsprosesser, dataanalyse og "eksperimentell økonomi".

Omprioriteringen av forskningsressursene ses i sammenheng med IBMs langsiktige omlegging til en ny forretningsmodellen, der kundene ikke lenger kjøper datamaskiner, men i stedet abonnerer på datakraft, og betaler for det de bruker, på samme måte som man har strøm i stikkontakten og betaler per kilowattime.

Hva en forsker vil koste er ikke klart. IBM antyder at prisen kan inngå som en del av en serviceavtale.

Til toppen