IBM Norden løfter seg med to store oppkjøp

Konkurransen mellom IT-gigantene i Norden strammer seg. Nå forsvinner to av de mulige oppkjøpskandidatene.

Konkurransen mellom IT-gigantene i Norden strammer seg. Nå forsvinner to av de mulige oppkjøpskandidatene.

En serie IT-giganter slåss om å bli den ledende leverandøreren i Norden, for grensene mellom de nasjonale markedene i de fire landene blir stadig tynnere.

WM-data, TietoEnator, norske Ementor og EDB samt utenlandske aktører som EDS, CSC, HP og IBM sier alle at de ønsker å kjøpe seg større.

Det er IBM som nå fyrer av et nytt skudd i denne kampen. IBM er fra før av store i det danske markedet og hopper nå opp to størrelse gjennom et dobbeltoppkjøp.

Oppkjøpene gir IBM en dobbelgevinst. I tillegg til å skaffe seg 3700 nye ansatte og mer enn doble sin størrelse i Danmark, blokkerer IBM for sine konkurrenter. For listen over uavhengige, oppkjøpbare selskaper er begrenset.

IBM Danmark kjøper først Maersk Data, som både forsyner transportgiganten Maersk og en rekke andre kunder med IT. Selskapet har hele 2800 ansatte.

Med på kjøpet følger DMdata, som var eid 45 prosent av Maersk. Dette er den tidligere dataavdeling til Danske Bank. IBM har gjort avtale med Danske Bank om å få kjøpe også deres 45 prosent andel av DMdata-aksjene, forteller kommunikasjonsdirektør i IBM Danmark, Anders Lund Rendtorff, til digi.no.

Dermed gjenstår bare 10 prosent, som ironisk nok i dag er eid av IBMs konkurrenten WM-data. I følge Rendtorff har IBM inngått en avtale med WM-data om å kjøpe også WM-datas 10 prosent.

Oppkjøpet av DMdata får også noe direkte konsekvenser i Norge, for Danske Bank eier Fokus Bank og IBM overtar dermed driften for denne norske banken.

Prisen på oppkjøpene er ikke offentliggjort, men hva IBM betaler for Maersk Data blir likevel kjent fordi Maersk opplyser hva oppkjøpet vil bety for selskapet. Salget vil bidra med rundt 2,5 milliarder danske kroner i dette regnskapsåret, skriver selskapet i sin pressemelding.

Det er ikke kjent hva IBM betaler for DMdata og deres 900 ansatte.

IBM Danmark har i dag 3800 ansatte, opplyser Rendtorff, og vil dermed doble staben til 7500 ansatte med oppkjøpene. Så store oppkjøp styrker nok ikke bare IBM Danmark, men IBMs posisjon i hele Norden.

Til toppen