IBM Norge må si opp over 30 ansatte

Tillitsvalgte Kjell Flagstad i IBM er lite fornøyd med at IT-giganten nå må si opp et trettitalls ansatte.

Tillitsvalgte Kjell Flagstad i IBM er lite fornøyd med at IT-giganten nå må si opp et trettitalls ansatte.

11. mai ble det klart at EDB overtar IBMs store outsourcingskontrakt med Storebrand, den såkalte Rosa-kontrakten.

EDB kapret dermed en av de største kontraktene der en norsk kunde bytter outsourcingsleverandør, fem år før kontrakten gikk ut med IBM og Storebrand.

Kontrakten som ble skrevet i 2000 var nemlig en tiårskontrakt mellom Storebrand og IBM. Men etter knappe fem år benyttet Storebrand en kontraktsfestet mulighet til å reforhandle kontrakten som antas å ha en verdi på 250 millioner kroner over fem år.

Da IBM vant kontrakten, overtok selskapet 157 ansatte. Flesteparten av disse er nå forflyttet internt i IBM, men det er fortsatt et 50-tall igjen. EDB har gjort det klart at de ikke vil overta noen.

Leder i IT-forbundet og tillitsvalgte Kjell Flagstad har tidligere uttalt til digi.no at det kanskje bare vil være snakk om to til tre som kunne bli berørt og som ville bli forespurt sluttpakke.

- Så langt det er mulig vil vi forsøke å finne andre jobber enten i IBM-systemet, gjennom våre forretningsforbindelser eller ute hos kundene, sa Flagstad til digi.no 12. mai.

Et IT-selskap hadde da flagget at de kunne overta de ansatte, men trakk seg.

I tillegg påpekte IBM Norge på fredag at selskapet vurderer å si opp "noen titalls" ansatte som en del av de store europeiske kutte IBM gjør om dagen.

    Les også:

I dag er Flagstad ikke like optimistisk. Etter å ha snudd hver stein, må Flagstad kaste inn håndkleet og innse at slankingen kan ramme så mange som et trettitalls personer.

De ansatte som blir berørt er organisert innenfor IBMs avdeling Global Services og Service Delivery, som leverer drifts- og supporttjenester til IBMs kunder og som nå skal slankes kraftig.

Flagstad beklager at de ansatte nå blir tilbudt sluttpakke. I løpet av de 33 årene han har vært i IBM har ingen måtte gå ufrivillig, men flere er blitt tilbud sluttpakke. Noen har valgt å avslå og er fortsatt i IBM-systemet.

- Som fagforening kan IT forbundet prinsipielt ikke akseptere nedbemanninger som virkemiddel for økonomisk innsparing i arbeidslivet, sier Flagstad.

Han har sendt brev til alle politiske partier, der han stiller politikere til veggs og ønsker mer forpliktelser for ansatte fra selskaper ved virksomhetsoverdragelser.

I tillegg har Flagstad sendt brev til ledelsen i Storebrand og IBM der han påpeker det moralske ansvaret selskapene må ta for berørte arbeidstakeres framtid.

Vi mener således at Storebrand helt klart må sette krav til den bedriften som til slutt måtte få kontrakten, ved at de i kontrakts form også må ta over ansvaret for alle berørte arbeidstakere med samme lønns og arbeidsbetingelser som ved virksomhetsoverdragelsen fra Storebrand til IBM. Av de opprinnelige 157 medarbeidere som i juni 2000 ble overført fra Storebrand til IBM, vil vi anta at 40 - 50 medarbeidere nå i 2005 er direkte berørt, skriver Flagstad i brevet.

Et trettitalls medarbeidere er tilbudt sluttpakker bestående av inntil 18 måneders lønn (inkludert oppgjør for oppsigelsestid), avhengig av ansiennitet. De aller fleste av disse blir i IBM ut året. Medarbeiderne tilbys profesjonell assistanse til videre karriereplanlegging, og de får mulighet for videreutdanning.

To medarbeidere fra bedriften IBM har kjøpt denne tjenesten av vil være til stede to til tre dager i uken ut året for konsultasjoner berørte medarbeidere måtte føle behov for.

IBM har likevel klart å identifisert nye arbeidsoppgaver for ytterligere et trettitalls IBM-ansatte. Av disse får 12 ansettelse i servicefirmaet InfoCare fra 1. juni, og de øvrige overføres til andre IBM-avdelinger eller forventes å gå inn i ulike driftsfunksjoner hos IBMs forretningspartnere.

Tiltakene iverksettes i samarbeid med de ansattes tillitsvalgte. Ifølge Flagstad har ingen ennå akseptert sluttpakken.

Til toppen