IBM Norge satser på «tele-tilstedeværelse»

IBM er Ciscos første sertifiserte partner på «telepresence» i Norge, og sier de vil satse sterkt.

IBM Norge satser på «tele-tilstedeværelse»

IBM er Ciscos første sertifiserte partner på «telepresence» i Norge, og sier de vil satse sterkt.

IBM Norge melder at de er blitt Ciscos første sertifiserte norske partner innen «telepresence», det vil si alle slags teknologier som lar folk arbeide sammen selv om de ikke sitter i samme rom. Telepresence omfatter alt fra konferanser i virtuelle møterom til applikasjonsdeling og lynmeldinger. Man skal kunne velge verktøy utfra hensiktsmessighet: Et skjermbilde med en kollega man har telefonkontakt med, videokonferanse fra pulten når det er påkrevet, osv. Verktøy for å holde rede på hvem som er tilgjengelig hvor og hvordan, er også en del av «tele-tilstedeværelse».

IBM og Cisco har et globalt samarbeid på dette feltet, og IBM har allerede levert løsninger i Europa. Begge har registrert økt interesse for slike løsninger i Norge. Motivene oppgitt av potensielle kunder dreier seg først og fremst om effektivisering, men også om miljø. Teknologien kan bidra til å spare flyreiser.

IBM Norge vil satse sterkt, og levere ende-til-ende støttetjenester for planlegging, utrulling, vedlikehold og finansiering, heter det. Løsningene kan integreres med øvrige produkter fra Cisco og IBM innen integrert kommunikasjon («unified communication»).

Til toppen