IBM Norge slipper unna med små kutt

IBM skal gjennom massive kutt i Europa og nå arbeider IBM Norge med sine del av jobben.

IBM skal gjennom massive kutt i Europa og nå arbeider IBM Norge med sine del av jobben.

IBM annonserte 17. januar en massiv opprydning i sitt europeiske byråkrati. For mange byråkrater og lag, var beskjeden.

IBMs store Paris-hovedkvarter og regionhovedkontorer som Stockholm rammes hardt. Total skal IBM Europa slankes med et femsifferet antall ansatte.

Allerede i januar ble det klart at IBM Norge slapp unna noen større rydderunde, men det var uklart om det kom noen kutt. I dag skriver Computerworld at det blir kutt i IBM Norge, men det foreløpig ikke er klart hvor mange.

digi.no tok kontakt med informasjonssjef Per Vassbotn som understreker at prosessen enda ikke er ferdig. Men når digi.no ber om en antydning om hvor mange som kan komme til å miste jobben, får digi.no opplyst "noen titalls personer".

Kuttene rammer i utgangspunktet et større antall personer, men IBM arbeider med å skaffe andre oppgaver til flere av dem. Men vil åpenbart ikke være rom for alle.

- Det dreier seg om 10-30 personer som vil få tilbud om sluttpakker. Hvor mange vil være avklart før sommeren, sier Vassbotn til digi.no.

11. mai ble det klart at IBM Norge også har en annen utfordring, men her har organisasjonen bedre tid på seg til å finne nye oppgaver og kunder.

11. mai ble det klart at EDB overtar IBMs store outsourcingskontrakt med Storebrand

EDB skal overta jobben IBM har gjort med å drifte av selskapets datasenter med både stormaskin, servere og print-produksjon. Avtalen omfatter også distribuert drift av om lag 1.300 PCer og ansvar for brukerstøtte og kommunikasjonsløsninger.

EDB skal ikke overta noen av de ansatte IBM i sin tid overtok fra Storebrand. Men dette dreier seg nå bare om et 30-talls personer, fikk digi.no opplyst og IBM har frem til nyttår på finne nye oppgaver for disse personene, det er først over nyttår at EDB overtar.

Til toppen