IBM Norge vinner fram i fallende marked

IBM Norge oppnådde et driftsresultat på 55 millioner kroner i 2001, opp fra 6 millioner kroner i år 2000. Men omsetningen går som ventet noe ned.

IBM Norge oppnådde et driftsresultat på 55 millioner kroner i 2001, opp fra 6 millioner kroner i år 2000. Men omsetningen går som ventet noe ned.

IBM Norge AS solgte konsulenttjenester, program- og maskinvare for omtrent 3,16 milliarder kroner i fjor, en nedgang på to prosent sammenliknet med året før. Men resultatmessig går det bedre. Foreløpige tall viser et resultat før skatt og ekstraordinære poster på 48 millioner kroner, en forbedring på syv millioner fra 2000.

Selv om omsetningen går noe ned, sier IBM-sjef Endre Rangnes seg tilfreds med at IBM berger bra i forhold til den generelle markedsutviklingen.

- Det norske IT-markedet falt med omlag syv prosent i fjor. Vi har hatt som mål både å øke lønnsomheten og ta markedsandeler på våre satsingsområder. Dette har vi klart, sier Rangnes, som overfor digi.no opplyser at nærmere 40 prosent av IBM Norges omsetning nå er knyttet til e-business prosjekter i privat og offentlig sektor.

Det er IBMs konsulentdivisjon, IBM Global Services, som drar mesteparten av lasset. Divisjonen sto for halvparten av IBM Norges omsetning i fjor, og sysselsetter hele 1100 av selskapets 1500 ansatte.

- Konsulenttjenester utgjør en stadig større del av IBMs forretning, ikke bare i Norge men også internasjonalt, forteller Rangnes som også kan konstatere at programvaresalget i e-business-virksomheten økte med over 40 prosent i 2001.

I likhet med de fleste andre maskinvareleverandører opplevde også IBM en svikt i PC-salget i fjor. Ser en bort fra PC-området, tok imidlertid IBM Norge markedsandeler innen maskinvaresegmentet i fjor.

IBM går inn i 2002 med omlag 100 færre ansatte enn for ett år siden, selv etter ansettelse av nærmere 100 nye medarbeidere i fjor. Men Rangnes holder fast på tidligere uttalelser til digi.no om at selskapet skal øke bemanningen i 2002:


- Jeg regner med at IBM Norge vil ansette nærmere 200 personer i år. Akkurat nå er vi opptatt av å styrke våre SAP- og Cisco-miljøer i Norge på grunn av omfattende kontrakter på disse områdene, sier han.

Til toppen