IBM Norge vokser med markedet

IBM Norge-sjef Morten Thorkildsen nådd ikke sitt mål om tosifferet prosentvekst, men det går likevel bra.

IBM Norge-sjef Morten Thorkildsen nådd ikke sitt mål om tosifferet prosentvekst, men det går likevel bra.

IBM-sjef Morten Thorkildsen spådde en tosifferet prosentvekst i fjor, men det klarte han ikke. IBM Norge har ikke tallene klare, men Thorkildsen forteller til digi.no at IBM Norge likevel vokste bra.

Totalt vokste markedet 5 prosent i følge IDC og spørsmålet er om IBM opprettholdt sin markedsandel. I høst solgte IBM Norge sin driftssentral for offentlig sektor på Hamar med 232 ansatte til EDB, men får trer i kraft ved årsskifte og påvirker ikke 2004-tallene.

IBM Norge omsatte for nesten tre milliarder kroner, men endte med et underskudd på 161 millioner kroner i 2003.

Thorkildsen forteller om fremgang på en rekke områder, blant annet om et meget hyggelig salg av både servere og PCer. IBM solgte på tampen av fjoråret sin PC-virksomhet til Lenovo. Dette salget og salget til EDB vil redusere omsetning i 2005 betraktelig.

Langtidstrenden har vært at IBM blir forholdsmessig mindre på maskinvare og større på konsulenttjenester. I IBM Norge står nå konsulentene for 60 prosent av omsetningen. Her bidrar blant annet Forsvarets Golf-prosjekt, men Thorkildsen forteller at maskinvaresalget i 2004 gikk meget bra.

Ellers forteller Thorkildsen til digi.no at programvaresalget, primært mellomvare og databasen DB2, også fikk et solid løft.

IBM Norge skal legge frem sine årstall tidlig i april.

Til toppen