IBM og 200 andre samarbeider for Java

På Internet World i Chicago har IBM annonsert sitt San Francisco-prosjekt, som er utviklet ved hjelp av over 200 programvarefirmaer spredd over hele verden, blant dem Symantec, Borland og Rational Software.

På Internet World i Chicago har IBM annonsert sitt San Francisco-prosjekt, som er utviklet ved hjelp av over 200 programvarefirmaer spredd over hele verden, blant dem Symantec, Borland og Rational Software.

San Francisco-prosjektet er et rammeverk for applikasjonsutvikling i Java.

Hensikten er å tilby programvareutviklere gjenbrukbar javabasert serverkode som er ferdigutviklet og forhåndstestet. Disse kan så settes sammen og utbygges for å lage komplette applikasjoner.

JBA Ltd. fra Storbritannia og IBS fra Sverige har vært IBMs nøkkelmedspillere i utviklingen av San Francisco-programvaren. Til sammen har over 200 firmaer deltatt, fra land så ulike som Estland, Finland, Italia og USA. Av de større programvarehusene har blant andre Symantec, Borland og Rational Software begynt å optimalisere sine produkter med tanke på San Francisco-kode.

De første progamvarepakkene som skal slippes for utviklere, vil komme 15 august. Dette vil være basis-programvare som består av San Francisco Foundation and Utilities og San Francisco Common Business Objects. Plattformene er foreløpig IBMs Unix-server system AIX, samt Windows NT. Andre plattformer vil følge på, etterhvert som de er testet ut.

IBM tar sikte på å gjøre sitt Java-utviklingsverktøy, VisualAge for Java, kompatibelt med San Francisco. Borland med den nye JBuilder som kommer på markedet i høst, og Symantecs Visual Cafe, vil også være tidlig ute med å støtte prosjektet.

Joseph Damassa fra IBM sier til InfoWorld Electric at Microsofts utviklingsverktøy for Java, Visual J++, ikke støtter prosjektet. Ifølge ham kan man til dels skylde på konkurransesituasjonen og til dels på Microsofts selvsentrerte urtviklingsmiljø.

De videre planene for prosjektet er en tettere integrering mellom applikasjonsdesign og programmeringsverktøy som støtter San Francisco, bedre dataaksess og en 100% Pure Java sertifisering av koden.

Til toppen