IBM og Linpro med på Skolelinux-laget

Den iherdige prosjektleder Knut Yrvin (bildet) i Skolelinux slipper nå å løpe alene rundt på norske skoler og installere Linux. Med IBM og Linpro på laget får Skolelinux-prosjektet et nytt løft.

Den iherdige prosjektleder Knut Yrvin (bildet) i Skolelinux slipper nå å løpe alene rundt på norske skoler og installere Linux. Med IBM og Linpro på laget får Skolelinux-prosjektet et nytt løft.

Knut Yrvin er Linux-idealisten som virkelig har satt Microsoft-dominansen i offentlig sektor på kartet - og på prøve.

Som leder for den ideelle Skolelinux-organisasjonen har han iherdig arbeidet med å utvikle en distribusjon av Linux for norske skoler. Målet har vært å lage en programpakke som både er enkel å installere og vedlikeholde, som leveres på begge norske målformer (og om mulig samisk), og som kan fungere like godt på eldre maskinutstyr som på nytt.

Les mer om Skolelinux-prosjektet:

I sommer kom arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman Linux-tilhengerne i møte da han sa opp avtalen med Microsoft som ga dataselskapet enerett på å levere programvare til datamaskiner på statlige kontorer. Statsråd Normans begrunnelse for å si opp innkjøpsavtalen med Microsoft var at økt konkurranse trolig vil kunne gi billigere dataløsninger både for staten og forbrukerne.

Mer om Victor D. Normans beslutning:

Oppsigelsen av den statlige innkjøpsavtalen var i seg selv en vitamininnsprøytning for Skolelinux-prosjektet, som nå får nok et kraftig skyv fremover: Som svar på den økende etterspørsel fra skoler og kommuner etter åpen og lisensfri programvare forbereder IBM Norge i samarbeid med sin partner Linpro AS nå en pakkeløsning basert på den norske Linux-distribusjonen Skolelinux.


I pakkeløsningen står Linpro for installasjon, opplæring og support, mens IBM kan levere servere, arbeidsstasjoner, nettverksinstallasjoner og prosjektledelse, eventuelt sammen med lokale partnere.

Tilbudet vil la kommunene kunne velge ut de elementer fra en totalpakke som best mulig imøtekommer de behov som skal dekkes. Det gjelder servere, arbeidsstasjoner (PC-er), nettverk, installasjon, opplæring, prosjektledelse og support. Dermed kan en kommune fortsette å bruke eksisterende utstyr i den grad det fortsatt er egnet til formålet, og anskaffe nytt der det er påkrevd, opplyser IBM i en pressemelding.

Bruken av programvaren i Skolelinux koster det samme uansett antall brukere. Kostnadene ved første gangs anskaffelse er minimal, knyttet til distribusjonsmetode og dokumentasjon. Oppdatering til nye versjoner kan skje over Internett uten kostnad. Det er dessuten ingen årlige lisenskostnader. Kommunene kan dermed prioritere bruk av sine IT-budsjetter på andre områder, for eksempel økt båndbredde eller forbedrede driftsrutiner.

Skolelinux inneholder komplette norske versjoner av alle vesentlige programfunksjoner for servere og for arbeidsstasjoner. På server installeres bl.a programvare for e-post, brukerkatalog, utskrift og fillagring, database, internettpublisering og internettpost. På arbeidsstasjonene installeres bl.a kontorstøttepakken OpenOffice, brukergrensesnittet KDE og bildebehandlingsprogrammet Gimp.

IBM-partner Linpro AS ble stiftet i 1995 og var et av de første selskapene i Norge som satset på Linux som forretningsområde. I dag har Linpro AS over 55 ansatte med avdelinger i Oslo, Trondheim og Fredrikstad og går med overskudd.

Til toppen