IBM og Microsoft sammen om å utvide XML og SOAP

Microsoft og IBM samarbeider på høyt nivå om felles utvidelser av XML og SOAP (Simple Object Access Protocol) før disse legges fram for standardiseringsorganer.

XML (extensible markup language) har med hvordan web-applikasjoner utveksler data med hverandre. SOAP bygger på XML, og har med hvordan applikasjoner kan utveksle objekter over Internett, uavhengig av hvilken programmeringsmodell de bygger på. SOAP er blant annet en bro mellom objektverdenene Java/CORBA og Windows/COM, og lar for eksempel en applikasjon sende en "remote procedure call" gjennom en brannmur for å kjøre kode på en maskin den har tilgang til gjennom Internett.

SOAP 1.1 granskes nå av World Wide Web-konsortiet (W3C). Oppfatningen skal være at SOAP passer utmerket til lette anvendelser mens kritiske applikasjoner fortsatt bør holde seg til COM eller CORBA. Det er videre frykt for at SOAP kan føre til nye sikkerhetsproblemer. Den kjente sikkerhetseksperten Bruce Schneier har betegnet SOAP som en typisk "hacker-protokoll".

SOAP og XML spiller en sentral rolle i femårsstrategien som Microsoft kunngjorde for seg selv tidligere i sommer, under navnet ".Net".

Da Microsoft avslørte C#, det nye programmeringsspråket i .Net-strategien, ble man samtidig klar over rollen IBM har tatt på seg for å sørge for at SOAP også vinner aksept blant Java-tilhengerne. (Se artikkelen C# viser Microsoft i ny rolle som brobygger.)

Ifølge News.com foregår det nå et samarbeid på høyt nivå mellom IBM og Microsoft, der de to samordner sine spesifikasjoner for XML- og SOAP-utvidelser før disse legges fram for standardiseringsorganer som W3C. Samordningen har følt til flere felles kunngjøringer av nye XML-spesifikasjoner som samarbeider med SOAP.

I juli avholdt Microsoft en internasjonal utviklerkonferanse med 6.000 deltakere i Orlando i Florida. Deltakerne fikk utdelt forsøksutgaver av verktøypakken Visual Studio.Net, med blant annet en første versjon av C#. De fikk også høre om .Net Framework som ifølge Microsofts utviklingssjef Paul Maritz skal tilby en "felles plattform for alle utviklingsspråk". Blant de 17 tredjepartsspråk som .Net Framework omfavner, er Cobol og Perl, et populært språk for Web-applikasjoner. Overfor bærbare og trådløse Internett-apparater tilbyr Microsoft .Net Compact Framework som skal være rammen for tilgang til XML-baserte-tjenester.

.Net Framework kan beskrives som mellomvare mellom selve operativsystemet og de egentlige applikasjonene. Koden for .Net Framework skal over i betafasen i høst, og gjøres allment tilgjengelig neste år. Den vil kjøre på Windows-variantene 9x, NT, 2000 og CE. Mellomvaren vil tilby en modul kalt Common Language Runtime for å lage felles eksekverbar kode for ethvert språk. Håpet - eller løftet - er at denne modulen skal kunne brukes til å bygge applikasjoner med komponenter skrevet på flere språk.

Microsoft kunngjorde også to spesifikke SOAP-nyheter. SOAP Contract Language (SCL) standardiserer måten en webtjeneste bruker XML til å forteller hva slags meldinger den forventer å sende og motta. SOAP Discovery gir regler for å automatisere lokaliseringen av SCL-beskrivelsen til en web-tjeneste.

På sin side nøyer ikke IBM seg med bare å sikre Java-støtte for SOAP. I forrige uke kunngjorde selskapet nyheter rundt sitt web-orienterte verktøyprosjekt Sash Weblication som vil komme for både Linux og Windows. Sash Weblication skal tilby en enkel måte å lage avanserte applikasjoner integrert mot IBM-produkter som meldingsformidleren MQSeries og databasen DB2. Windows-versjonen av Sash er foreløpig på alfastadiet. Kode fra Linux-utgaven vil bli offentliggjort de nærmeste ukene. XML og SOAP står sentralt i Sash.

Det finnes betydelige mengder bakgrunnsmateriale om SOAP på nettstedene til både Microsoft og DevelopMentor.

;