IBM omsetter mest i servere

Målt etter omsetning, holder IBM stand som verdens klart største serverleverandør.

Både IDC og Gartner har levert tall for utviklingen av servermarkedet i tredje kvartal.

Begge anslår størrelsen på det globale servermarkedet til 12,5 milliarder dollar. Ifølge Gartner er dette en økning på 5,6 prosent fra samme kvartal i fjor, mens IDC oppgir økningen til 8,1 prosent.

Fordelingen av omsetning per leverandør er noenlunde sammenfallende i begge analysene. Rekkefølgen er lik – IBM, HP, Dell, Sun, Fujitsu/Fujitsu Siemens – og begge oppgir en tilbakegang for Sun på 7,6 prosent mens de andre øker sin omsetning. Ifølge Gartner øker IBM og Dell mest – begge med 9,0 prosent – mens IDC oppgir 12,4 prosent vekst for HP og 11,8 prosent vekst for Dell.

IDC framhever at omsetningen av Linux-servere vokser med et tosifret antall prosentpoeng for trettende kvartal på rad, med 34,5 prosent vekst sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Målt i antall enheter, er veksten 20,5 prosent. Begge vekstmål er noe lavere enn i forrige kvartal.

IDC peker videre på at Windows-servere også fortsetter å vokse kraftig, med en omsetningsvekst på 17,7 prosent til 4,6 milliarder dollar, og en volumvekst på 15,3 prosent. Det gjenspeiler hvordan Windows-serverne brukes til stadig større oppgaver og i konsolideringsprosjekter, mener IDC.

Unix-servere holder noenlunde stand omsetningsmessig, ifølge IDC, med en liten tilbakegang på 0,4 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 3,9 milliarder dollar. I forrige kvartal var det derimot en klar økning i omsetningen av Unix-servere. Tilbakegangen i volum var 13,7 prosent: Unix-serverne blir også klart større.

Merk at IDC-tallene innebærer at Windows-servere utgjør et større marked, målt i omsetning, enn Unix-servere.

Volumservere, det vil si dem basert på x86-type prosessorer, økte ifølge IDC i omsetning med 16,0 prosent til nesten 6,3 milliarder dollar. Her oppgir Gartner en vekst på 11,6 prosent, til i overkant av 6,4 milliarder dollar. Ifølge Gartner øker HP, IBM og NEC mer enn markedet, mens Dell og Fujitsu/Fujitsu Siemens vokser med henholdsvis 9,0 prosent og 6,2 prosent.

Omsetningen av bladservere er ifølge IDC nesten doblet – økning på 96,8 prosent – til 569 millioner dollar eller 4,6 prosent av det samlede servermarkedet. De suverene lederne er IBM med 42,0 prosent og HP med 31,6 prosent, mot 9,0 prosent for Dell i tredje posisjon – alt målt i omsetning.

Gartner har en egen opptelling for Risc/Itanium Unix-maskiner. I total omsetning er dette markedet på 3,5 milliarder dollar, 2,2 prosent mindre enn i tredje kvartal i fjor. HP leder, men forspranget til IBM er redusert til 1,2 prosent av markedet: Mens HP faller med 5,1 prosent, vokser IBM med 12,7 prosent. I tredje plass kommer Sun etter en omsetningssvikt på 12,7 prosent.

Hvilket marked Sun behersker kommer klart fram at Gartners oversikt over volumleveranser i Unix-markedet, med 58,8 prosent av de 108 600 maskinene med Risc- eller Itanium-prosessor som ble levert i tredje kvartal. Sun selger med andre ord de billigste Unix-serverne, de som klart kampen mot Linux-drevne x86-servere. Det må være et tankekors for Sun at ikke bare IBM, men også Sparc-konkurrenten Fujitsu/Fujitsu Siemens, øker sine leveranser i dette markedet, med henholdsvis 4,4 og 9,1 prosent.

Her er alle tabellene fra Gartners leverandørfordelte analyse av servermarkedet i tredje kvartal 2005:

Til toppen