IBM omsetter mest i servere

Målt etter omsetning, holder IBM stand som verdens klart største serverleverandør.

Målt etter omsetning, holder IBM stand som verdens klart største serverleverandør.

Både IDC og Gartner har levert tall for utviklingen av servermarkedet i tredje kvartal.

Begge anslår størrelsen på det globale servermarkedet til 12,5 milliarder dollar. Ifølge Gartner er dette en økning på 5,6 prosent fra samme kvartal i fjor, mens IDC oppgir økningen til 8,1 prosent.

Fordelingen av omsetning per leverandør er noenlunde sammenfallende i begge analysene. Rekkefølgen er lik – IBM, HP, Dell, Sun, Fujitsu/Fujitsu Siemens – og begge oppgir en tilbakegang for Sun på 7,6 prosent mens de andre øker sin omsetning. Ifølge Gartner øker IBM og Dell mest – begge med 9,0 prosent – mens IDC oppgir 12,4 prosent vekst for HP og 11,8 prosent vekst for Dell.

IDC framhever at omsetningen av Linux-servere vokser med et tosifret antall prosentpoeng for trettende kvartal på rad, med 34,5 prosent vekst sammenliknet med tredje kvartal i fjor. Målt i antall enheter, er veksten 20,5 prosent. Begge vekstmål er noe lavere enn i forrige kvartal.

IDC peker videre på at Windows-servere også fortsetter å vokse kraftig, med en omsetningsvekst på 17,7 prosent til 4,6 milliarder dollar, og en volumvekst på 15,3 prosent. Det gjenspeiler hvordan Windows-serverne brukes til stadig større oppgaver og i konsolideringsprosjekter, mener IDC.

Unix-servere holder noenlunde stand omsetningsmessig, ifølge IDC, med en liten tilbakegang på 0,4 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 3,9 milliarder dollar. I forrige kvartal var det derimot en klar økning i omsetningen av Unix-servere. Tilbakegangen i volum var 13,7 prosent: Unix-serverne blir også klart større.

Merk at IDC-tallene innebærer at Windows-servere utgjør et større marked, målt i omsetning, enn Unix-servere.

Volumservere, det vil si dem basert på x86-type prosessorer, økte ifølge IDC i omsetning med 16,0 prosent til nesten 6,3 milliarder dollar. Her oppgir Gartner en vekst på 11,6 prosent, til i overkant av 6,4 milliarder dollar. Ifølge Gartner øker HP, IBM og NEC mer enn markedet, mens Dell og Fujitsu/Fujitsu Siemens vokser med henholdsvis 9,0 prosent og 6,2 prosent.

Omsetningen av bladservere er ifølge IDC nesten doblet – økning på 96,8 prosent – til 569 millioner dollar eller 4,6 prosent av det samlede servermarkedet. De suverene lederne er IBM med 42,0 prosent og HP med 31,6 prosent, mot 9,0 prosent for Dell i tredje posisjon – alt målt i omsetning.

Gartner har en egen opptelling for Risc/Itanium Unix-maskiner. I total omsetning er dette markedet på 3,5 milliarder dollar, 2,2 prosent mindre enn i tredje kvartal i fjor. HP leder, men forspranget til IBM er redusert til 1,2 prosent av markedet: Mens HP faller med 5,1 prosent, vokser IBM med 12,7 prosent. I tredje plass kommer Sun etter en omsetningssvikt på 12,7 prosent.

Hvilket marked Sun behersker kommer klart fram at Gartners oversikt over volumleveranser i Unix-markedet, med 58,8 prosent av de 108 600 maskinene med Risc- eller Itanium-prosessor som ble levert i tredje kvartal. Sun selger med andre ord de billigste Unix-serverne, de som klart kampen mot Linux-drevne x86-servere. Det må være et tankekors for Sun at ikke bare IBM, men også Sparc-konkurrenten Fujitsu/Fujitsu Siemens, øker sine leveranser i dette markedet, med henholdsvis 4,4 og 9,1 prosent.

Her er alle tabellene fra Gartners leverandørfordelte analyse av servermarkedet i tredje kvartal 2005:

Til toppen