IBM oppdaterer netthandelsystem

Mens Rema fikk installert versjon 2 av IBMs netthandelsystem, blir tredje versjon nå presentert på Internet World-messen. Den inneholder store muligheter for kjøpmenn til å lage virtuell butikk og nomineres derfor til WWW Cup-prisen som én av seks kandidater.

Mens Rema fikk installert versjon 2 av IBMs netthandelsystem, blir tredje versjon nå presentert på Internet World-messen. Den inneholder store muligheter for kjøpmenn til å lage virtuell butikk og nomineres derfor til WWW Cup-prisen som én av seks kandidater.

IBMs Net.Commerce-system versjon 3.1 utmerker seg med sine fleksible løsninger. Forutsatt at man har noe datakunnskap kan man skape alt fra den grunnleggende virtuelle sjappe til et skikkelig handlesenter á la Metropolitan Shopping Mall, som har vært med IBM helt fra starten på Net.Commerce versjon 1.0 i 1996.

IBM innrømmer at dette ikke er systemet for kjøpmannen på hjørnet uten datakunnskaper - blant annet må man kjenne til html-programmering. Men i de tilfellene hvor butikken har en datakyndig person som assistent og kan konsentrere seg om butikkens innhold, utseende og logistikk, er Net.Commerce et skikkelig intuitivt og bra verktøy.

I en java-applikasjon, er det mulig å jobbe med systemet via nettet; dvs. at det spiller ingen rolle hvor butikkinnehaveren befinner seg. Gjennom en "store creator" kan man gå gjennom ni trinn for å bygge butikken. Det er mulig for kundene å bruke ulike typer betalingskort, mens sikkerhetssystemet SET etterhvert skal innføres.

Kjøpmennene kan hele tiden sjekke hvor mye som er på lager av varen, og liknende informasjon får kundene på nettet. Ved å definere ulike krav til produktene, skreddersys etterhvert valgmulighetene for kundene. Alt ettersom hvilke varer som selges, enten det er mat eller sykler, kan kjøpmennene styre om kundene skal registrere seg eller ikke.

Til toppen