IBM oppretter eget forskningssenter

IBM har opprettet et nytt forskningssenter; Institute for Advanced Commerce. Dette er et senter som skal utvikle og oppdage nye teknologier for IBMs fremtidige løsninger.

IBM har opprettet et nytt forskningssenter; Institute for Advanced Commerce. Dette er et senter som skal utvikle og oppdage nye teknologier for IBMs fremtidige løsninger.

Instituttet vil ha omkring 50 forskere fra hele verden som også vil jobbe fra sine respektive steder. En stor del av disse er amerikanske, men noen er ansatt ved IBMs avdelinger andre steder i verden.

IBM satser mer enn ti millioner dollar på instituttet. David Yaun i IBM Research forteller til Newsbytes at IBM ser behovet for et teknologisk, akademisk forskningsinstitutt som kan ta hånd om for eksempel elektronisk handel og elektroniske sikkerhetssjekker eller elektroniske auksjoner på Internett.

Instituttet vil jevnlig holde konferanser, publisere teknologiske artikler og arbeide på både kortsiktige og langsiktige forskningsprosjekter.

Instituttets jobb vil ikke være å utvikle produkter, men IBM ser for seg at arbeidet her kan benyttes som et grunnlag for videre produktutvikling. Så fort teknologien utvikler seg til å kunne benyttes som et eget produkt, skal arbeidet overleveres til et eget produktutviklingsteam.

Til toppen