IBM overøser Irland med investeringer

IBM feirer sine 50 år i Irland med løfte om ytterligere investeringer og arbeidsplasser.

I 1956 etablerte IBM seg i Dublin med tre medarbeidere i midlertidige kontorer på et hotell. Femti år seinere er selskapet en av Irlands største arbeidsgivere, i et land som har satset målbevisst på å gjøre seg lekker for globale IT-aktører, innen både maskin- og programvare.

I 1980 var IBM først ute med å etablere et programvaresenter i Irland. I 1996 investerte IBM 350 millioner dollar for å opprette IBM Dublin Technology Campus. Disse fasilitetene huser i dag et programvarelaboratorium, produksjonslokaler for servere, og et nytt senter for RFID og trådløse teknologier.

I 2004 investerte IBM 22 millioner euro for å utvide innsatsen innen forskning og utvikling av programvare.

I går kunngjorde IBM ytterligere investeringer, i forbindelsen med en markering av sine femti år i Irland. Det skal satses 46 millioner euro over tre år, og opprettes mer enn 300 arbeidsplasser for høyt utdannede kandidater.

IBM har i dag om lag 3200 ansatte i Irland. De nye investeringene fordeles i hovedsak på tre områder: programvareutvikling, et nytt inkubasjonssenter og utvikling innen håndtering av forsyningskjeder.

Innen programvareutvikling tar IBM sikte på flere tiltak som krever ansettelser av folk på master- eller doktorgradnivå:

  • Et kompetansesenter for tjenesteorientert arkitektur (SOA eller «service oriented architecture»)
  • Et kompetansesenter for å integrere SAP med IBM-løsninger innen gruppevare og samarbeid (Workplace)
  • Beslutningsstøtte, spesielt innen helse og finans
  • Analytisk programvare innen helse

Det nye inkubasjonssenteret skal samarbeide med både lokalt næringsliv, myndigheter og utdanningsinstitusjoner for å identifisere og utvikle lovende prosjekter.

Til toppen