IBM PC-er monteres i Norge

- IBM diskuterer med norske kandidater til "Authorized Assembler Program". Det betyr at norsk-monterte IBM PC-er kan bli en realitet fra årsskiftet, sier Arthur Brunvoll i IBM Norge.

- IBM diskuterer med norske kandidater til "Authorized Assembler Program". Det betyr at norsk-monterte IBM PC-er kan bli en realitet fra årsskiftet, sier Arthur Brunvoll i IBM Norge.

"Authorized Assembler Program" (AAP) høres ut som godkjenningsordning for applikasjoner skrevet i maskinkode. Det dreier seg tvertimot om maskinvare, nærmere bestemt en ordning som gjør det mulig for lokale samarbeidspartnere å montere IBM PC-er.

- Lokal montering av PC-er etter "just-in-time"-prinsippet vil gi reduserte lagre og bedre anledning til skreddersøm, sier Arthur Brunvoll i IBM Norge. - Vi snakker om bordmodeller der en eventuell norsk monteringspartner også vil kunne legge inn kundens egen programvare. Skreddersøm vil ta utgangspunkt i en standardmodell, og utvide den med større disker, mer minne osv.

Et pilotprosjekt i Europa vil komme i gang i løpet av høsten. IBM Norge samtaler med minst en norsk interessent, og Brunvoll regner med å kunngjøre hvem det er over sommeren. Norsk-monterte IBM PC-er kan bli en realitet fra årsskiftet.

- Potensielle AAP-er kan også tenkes å ha en nordisk strategi, presiserer Brunvoll.

All montering vil bli underlagt IBMs strenge kvalitetskontroll.

- Monteringen ordnes slik at partneren må ha de mer tidløse komponentene på lager, det vil si kabinetter, disker, diskettstasjoner, hovedkort osv. Komponenter som prosessorkort, minnebrikker og nettkort flys inn etter direkte bestilling. AAP-ens navn vil stå på kabinettet til den ferdige PC-en etter IBMs egen logo.

Montereren mottar med andre ord noe mer enn halvfabrikata. Arkitekturen der prosessorkort monteres på prosessorfrie hovedkort vil gjøre at AAP-en kommer raskere ut på markedet med nye prosessorer.

- Det er svært viktig å være tidlig ute med de nyeste prosessorene. Ordningen med AAP innebærer dessuten at montereren er beskyttet mot et plutselig prisfall på prosessorer, siden IBM tar på seg den risikoen. Mange PC-leverandører har fått problemer når Intel plutselig har senket prisene på sine prosessorer, og produsenten sitter igjen med et lager innkjøp etter gammel pris. Etter AAP-ordningen er det IBM som tar byrden hvis prisen på lagret vare plutselig faller.

Til toppen